Etisk Sökmotoroptimering – SEO

Dags att börja ta plats?

Sökmotoroptimering med RESULTAT

SESNordic är en fullservicebyrå inom Sökmotoroptimering och ett bolag som ständigt ligger i framkant gällande SEO. Vi är aktivt uppdaterade och med mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med etiskt sök är vi veteraner inom området. Sökmotoroptimering har under åren förändrats och vi har gladeligen följt med. Sökmotoroptimering handlar inte om att placera taggar i kod eller hålla ett visst antal tecken i brödtexten. All digital kommunikation blir förr eller senare sökbar och sökmotoroptimering bör därför, för bästa resultat, integreras i företagets interna organisation.
Sökmotorerna har den absolut största potentialen för att driva trafik till din webbplats varpå det är oerhört viktigt att på ett professionellt sätt listas både i den organiska resultatsidan men också i nyhetssök, bildsök, bloggsök m.m.

Vi hjälper dig med allt detta!

Vad är sökmotoroptimering (SEO)?

Sökmotoroptimering innebär 1: Att webbplatsen optimeras för sökmotorerna för att ge höga placeringar samt kvalitativa och representativa träffresultat i sökmotorernas resultatlistor. Webbplatsen anpassas till att optimalt följa sökmotorernas algoritmer och föränderliga regler.
Sökmotoroptimering innebär även 2: Att integrera universal search, såsom exempelvis att optimera pressreleaser, videos, bilder, kartor, sociala medier m.m, och genom detta då utnyttja ytterligare möjligheter till kvalitativ ranking i sökmotorerna. Kvalitativ SEO.
Sökmotoroptimering handlar idag väldigt mycket om att fånga besökarens intresse och att möta upp mot upparbetade förväntningar.

För mer information läs gärna artikel där Rebecca Hansson, Senior Search Strategist, reder ut begreppen för etisk Sökmotoroptimering SEO, Sökstrategier och Sökoptimering. Här får du svar på vad begreppen betyder och innebär samt vad den anlitade SEO byrån rent praktisk gör vid etisk Sökmotoroptimering.

Hur arbetar SESNordic med SEO?

Stort fokus läggs på kunskapsöverföring inom Sökmotoroptimering för att på bästa sätt kunna arbeta långsiktigt med våra kunder. Vi arbetar för ordentliga resultat i sökmotorerna och transparens i vårt arbete är en självklarhet.
SESNordic delar in sökmotoroptimering i tre större huvudgrupper:

  • Teknisk sökmotoroptimering
  • Redaktionell sökmotoroptimering
  • Extern och intern länkstrategi

De tre huvudgrupperna delas i sin tur in i en mängd olika moment och analyser. Alla är lika betydelsefulla för att få kontinuerligt höga, kvalitativa och representativa träffar i sökmotorerna.

Det finns inga färdiga lösningar för Sökmotoroptimering och sök. Samtliga projekt arbetas fram utifrån nuläge, behov och förutsättning och här presenterar vi en skräddarsydd tjänst inom SEO för bästa resultat.

Leverans och genomförande

Leverans och genomförande av Sökmotoroptimering av SESNordic sker antingen genom att vi tar fram utförliga strategidokument (med analyser och handlingsplaner) eller att vi tillsammans med kundens webteam implementerar på site och sköter externa kontakter.

Ansvarig projektledare utses och denne driver projektet SEO från start till måluppföljning och är kundens personliga kontakt under hela processen. Genomgång av Google Analytics ingår alltid som en del för analys och resultatuppföljning i våra lösningar inom sökmotoroptimering. Vi levererar återkommande statistik över utvecklingen i sökmotorernas resultatlistor, inte bara för kundens egen webbplats, utan också för konkurrenter om så önskas.

Resultat- och uppföljningsmöten är givetvis en mycket viktig del i processen.

Genom dialog, kommunikation och nära samarbete når vi RESULTAT!

Kontakta oss så berättar vi mer kring Sökmotoroptimering SEO

Kostnadsfri offert över hur vi kan hjälpa dig med Sökmotoroptimering?

Länkar och tips på bra verktyg för Sökmotoroptimering (ex. verktyg för att se hur många som söker i Google på era sökord och sökfraser)

Mer om etisk sökmotoroptimering och sökstrategier


Tveka inte att dela med dig av innehållet om du tycker det är intressant!
Kontakta oss

Vi är inte inne just nu men skicka oss ett meddelande så återkommer vi!

Välkommen, frågor, funderingar, bekymmer? Vi hjälper dig gärna

tryck ENTER för att skicka...