Om

Jag studerade Systemvetenskap med inriktning mot design, interaktion & innovation vid Umeå universitet och jag fick en tjänst på SESNordic redan innan jag hade min examen. Så under ett par månader pluggade jag parallellt med arbetet och tog min examen och har nu jobbat på SESNordic i snart två år. Under min studietid jobbade jag även på universitetets IT-avdelning som IT-tekniker.

Jag har ett brinnande intresse för allt som rör teknik och håller mig gärna uppdaterad kring nyheter inom teknik-sektorn. Exempelvis ska det bli oerhört spännande att se vad VR (virtual reality) kan leda till i praktiken. Frågar du mig kan VR bli lika stort som datorn & smartphonen är idag då användningsområdena för VR är enorma.

Min fritid har till stor del bestått av träning i form av styrketräning, detta är emellertid någonting som hamnat i skymundan på senare tid då senaste året har bestått av renovering av huset. Jag uppskattar även fiske, främst sommarfisket. Vinterfisket är inget vidare. Utöver det tillbringas tiden tillsammans med min sambo och vår dotter.

Arnold Schwarzeneggers citat har blivit någonting jag alltid tar med mig:
"Anything I’ve ever attempted, I was always willing to fail. So you can’t always win, but don’t afraid of making decisions. You can’t be paralyzed by fear of failure or you will never push yourself. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision and you know that it is the right thing to do, and success will come. So don’t be afraid to fail."

Certifieringar