Vilken placering har din webbplats i Google? Placering 87,12 eller 3? Lucka 5

I gårdagens lucka gick vi igenom hur du tog framjul-sesnordic-5 relevanta sökord och sökfraser för din webbplats, målgrupp och verksamhet. Nästa steg är då att ta reda på hur din webbplats ligger placerad idag på dessa sökord och sökfraser. Hur du går tillväga tar vi här i Lucka 5.

Kontrollera din webbplats ranking i Google

Nedan beskrivs några sätt att kontrollera din webbplats ranking i Google.

1. Använd Google Webmaster Tools

I Google Webmaster Tools kan du se vilken genomsnittlig placering din webbplats har för ett specifikt sökord. Välj Söktrafik och klicka sedan på Sökfrågor. Du ser då en tabell som bl.a. visar sökord och placering av din webbplats för sökorden samt CTR (klickfrekvens).

ranking-google-webmaster

2. Onlineverktyg

Det finns ett flertal gratis verktyg för detta online av mycket varierande kvalitet vad gäller bland annat tillförlitlighet. Ett av de något bättre verktygen är Gserp där du även kan välja geografisk marknad.

Skriv bara in din webbplats URL samt det sökord/den sökfras du vill kontrollera rankingen för. Klicka sedan på Search.

kontrollera_ranking_sesnord
Du får då fram dels vilken placering din webbplats har idag för det valda sökordet (samt kort historik) men du ser även vilka andra som placerar sig för det valda sökordet och hur deras träffar ser ut.

ranking_sesnordic

3. Gå igenom sökresultatet i SERP manuellt

En procedur som  är långsam och något omständig. Inte 100 % tillförlitlig dels eftersom Googles servrar kan ge olika resultat men också för att resultatet varierar beroende på din georgafiska placering samt andra inställningar.

Gratis rankingrapport!

Nu när du har kontrollerat vilka sökord du vill komma bra till på (Lucka 4) så vad passar inte bättre än en Gratis rankingrapport för dessa sökord. Fyll i dina 5 viktigaste sökfrågor och vi skickar dig en sammanställning över din webbplats placering i Google för just dessa sökfraser du har valt.

Har du frågor? Kontakta oss!