Vikten av en XML sitemap. Varför ska du ha en och hur gör du? Lucka 20

Marika Sjöberg - Technical manager/Project manager
rebecca@sesnordic.se

Hej och vad kul att du tittar in i lucka 20! Idag går vi igenom XML-sitemaps, varför du bör ha åtminstone en sådan på din webbplats och hur du gör.

Vad är en XML sitemap?

En XML-sitemap är en XML-fil som används av sökmotorer för att läsa av vilka URL:er din webbplats består av, när dessa ändras och när du rekomenderar att dessa ska spindlas igenom och sidornas inbördes prioritet. Allt för att sökmotorerna ska spindla igenom och indexera din webbplats på rätt sätt.

En XML-sitemap är särskilt bra om:

 • Din webbplats har dynamiskt innehåll.
 • Din webbplats har webbsidor som Googlebot kan ha svårt att upptäcka under genomsökningen, t.ex. webbsidor med Rich AJAX eller bilder.
 • Din webbplats är ny och det bara finns ett fåtal länkar till den. (Googlebot genomsöker webben genom att följa länkar från en sida till en annan. Det betyder att det kan vara svårt för oss att upptäcka din webbplats om den inte är korrekt länkad.)
 • Din webbplats har ett stort arkiv med innehållssidor som inte är väl länkade till varandra eller inte länkade alls

Viktiga punkter för en XML sitemap

 • En XML-sitemap har ingen direkt påverkan på din rankning i sökmotorer. Den kan dock ha en indirekt positiv påverkan eftersom du kan få fler indexerade sidor.
 • den ska inledas med starttaggen <urlset> och avslutas med sluttaggen </urlset>
 • Namnutrymmet ska anges (protokollstandard) i taggen <urlset>
 • XML-sitemapen ska inkludera en <url>-post för varje URL som en XML-rottagg
 • Den ska också inkludera en underordnad <loc>-post för varje <url>-rottagg.

Övriga taggar är valfria att lägga till. Vi rekommenderar att det görs för varje URL i XML-sitemapen.

Definitioner av tillgängliga XML-taggar

Attribut Beskrivning
<urlset>obligatorisktKapslar in filen och hänvisar till aktuell protokollstandard.
<url>obligatorisktRottagg för varje URL-post. Resterande taggar är underordnade denna tagg.
<loc>obligatorisktSidans URL. Den här URL:en måste inledas med protokollet (t.ex. http) och avslutas med ett snedstreck, om webbservern kräver det. Värdet måste bestå av färre än 2 048 tecken.
<lastmod>valfrittDatum för senaste ändring av filen. Datumet ska ha W3C Datetime-format. Med detta format kan du utelämna tidsdelen och använda ÅÅÅÅ-MM-DD.Observera att taggen skiljer sig från rubriken If-Modified-Since (304) som servern kan returnera. Det kan hända att sökmotorer använder informationen från de båda källorna på olika sätt.
<changefreq>valfrittHur ofta sidan troligen kommer att ändras. Detta värde förser sökmotorer med allmän information och kanske inte stämmer exakt med hur ofta de genomsöker sidan. Giltiga värden är:

 

 • always
 • hourly
 • daily
 • weekly
 • monthly
 • yearly
 • never

Värdet “always” ska användas för att beskriva dokument som ändras varje gång de öppnas. Värdet “never” ska användas för att beskriva arkiverade URL:er.

Observera att värdet på denna tagg räknas som ett tips och inte ett kommando. Även om sökrobotar kan ta hänsyn till denna information kan de genomsöka sidor som märkts med ”hourly” mer sällan än så, och de kan genomsöka sidor som märkts med ”yearly” oftare än så. Sökrobotarna kan även genomsöka sidor som märkts med ”never” så att de kan hantera oväntade ändringar på dessa sidor.

<priority>valfrittDenna URL:s prioritet i förhållande till andra adresser på din webbplats. Giltiga värden är mellan 0,0 och 1,0. Värdet påverkar inte hur dina sidor jämförs med sidor på andra webbplatser. Det informerar bara sökmotorerna om vilka sidor du anser vara viktigast för sökrobotarna.Standardprioriteten för en sida är 0,5.Observera att prioriteten som du tilldelar en sida förmodligen inte påverkar dina URL:ers placering på en sökmotors resultatsidor. Sökmotorerna kan använda denna information när de väljer mellan URL:er på samma webbplats, så du kan använda denna tagg för att öka sannolikheten för att dina viktigaste sidor visas i ett sökindex.Observera dessutom att det förmodligen inte hjälper att ge alla URL:er på din webbplats hög prioritet. Eftersom prioriteten är relativ, används den bara för att välja mellan URL:er på webbplatsen.

 

Hur lägger jag till en XML-sitemap?

I väldigt många CMS system finns färdiga funktioner för automatgenererade XML-sitemaps. Det är väldigt bra att använda speciellt om man har en stor webbplats eller en webbplats där det sker många förändringar och sidor tillkommer eller faller bort. Om du inte använder något CMS så finns det flera bra gratisverktyg som kan skapa en XML-sitemap åt dig som du sedan bara behöver lägga i roten för webbplatsen. Kontrollera att din sitemap har hamnat rätt genom att skriva din URL följt av /sitemap.xml dvs. www.exempel.se/sitemap.xml.

Generatorer för XML-sitemap

Det finns väldigt många bra onlineverktyg som kan skapa en XML-sitemap åt dig. Många av gratisversionerna har dock en gräns på max antal sidor, vanligtvis 500 st, men för mindre webbplatser är det inga problem. Här är två sidor som vi tycker fungerar bra för att generera en XML-sitemap:

Koppling Google Search Console

När du har skapat din XML-sitemap och lagt den i roten på webbplatsen (eller om du har automatgenererade XML-sitemaps) så är det väldigt bra att även koppla den till Google Search Console. Detta säkerställer att Google hittar alla dina sidor som du vill ska bli indexerade och det kan snabba på indexeringen t.ex. om det är en helt ny webbplats. Då kan du även se hur många av dina sidor som har blivit indexerade och om det finns några ev. fel i din XML-sitemap.

Så passa på att skapa din XML-sitemap redan idag innan du gör helg!

Har du frågor? Kontakta oss!