Felsidor, 404: Not Found – Lucka 8

disclaimer

Detta inlägg täcker inte alla aspekter av alla http 1/1.1 statuskoder utan tar upp några exempel med möjligheter och användningsområden för främst “404: Not Found” och “410: Gone”. Klicka här för en mer komplett lista

lite kontext

För att få lite förståelse för hur man använder sig utav statuskoder så är det bra att veta vad som orsakar detta svar och vad som händer på klientsidan( besökarens webbläsare ).

Så, vad är en statuskod?

En statuskod är svaret som klienten får från servern efter att klienten har skickat en begäran/förfrågan att visa en sida på domänen. Detta är något som sker automatiskt varje gång som en klient försöker att ansluta sig till en hemsida. Vanligtvis så fungerar allt som det ska och server returnerar koden “200: OK” och sedan visas den begärda sidan.

Koderna kan delas upp i grupper om 100-koder, 200-koder, 300-koder, 400-koder och 500-koder. De koder som är vanligast att man stöter på som vanlig internetanvändare är “200: OK”, “301 Moved Permanently”, “302: Moved Temporarily”, “404: Not Found” och om oturen är framme “500: Internal Server Error” och “502: Bad Gateway”. I detta inlägg så tänker jag främst prata om koderna “404: Not Found” och “410: Gone”.

404: Not found

En “404: Not Found” orsakas av att klienten har begärt att visa en resurs som inte hittas av servern. Detta kan vara bilder, filmer, ljudfiler osv. men även andra sidor på domänen, en vanlig anledning att man hanar på en 404-sida är att ägaren till webbplatsen har tagit bort eller bytt adress på en sida. Om det är så att man bara byter adress på sidan så bör man istället för att låta sidan peka mot en 404-sida peka om den med hjälp av en “301:  Moved Permanently”. Du kan läsa mer om redirects i lucka nr.7. En annan vanlig orsak är att besökaren har stavat fel på måladressen och därav orakat svarskoden. Stavfel från klienter är svårt att förhindra, men det man kan göra är att optimera sin egna 404-sida med länkar till andra sidor på domänen som kan vara av intresse för besökaren.

Man kan alltså som webbplatsägare kan man utnyttja denna statuskod för att ge besökaren förslag på vad denne kanske letade efter och fortsätta interaktionen med en potentiell kund.

sesnordic_404-sida

exempel på anpassad 404-sida

Anpassa din 404-sida

Det går alltså att anpassa 404-sidan själv. Om man använder sig av ett CMS såsom WordPress finns det väldigt bra stöd att bygga sin egna 404-sida. Men även om man inte använder sig av ett CMS så är processen inte krångligare än att skriva någon rad text i en fil. Vet du inte vilken servermjukvara som du använder kan du köra din sida i detta verktyg.

404-sida med Apache och .htaccess

För att rikta koden “404: Not Found” mot en egen fil så behöver du bara skapa/leta rätt på din .htaccess fil. Där skriver du “ErrorDocument 404 /sökväg-till-din-fil.php”

404-sida med IIS och web.config

Leta reda på din web.config eller skapa filen. sedan skriver du

<httpErrors>
       <remove statusCode="404" subStatusCode="-1" />
       <error statusCode="404" path="/katalog/404.html" responseMode="ExecuteURL" />

</httpErrors>

 

läs mer om specialanpassade felmeddelanden med web.conf

Vad kan vi tjäna på att ha en anpassad 404-sida?

Gör man en anpassad 404-sida så är det troligare att besökaren stannar på domänen och inte stänger ner eller lämnar domänen. På 404-sidan kan vi exempelvis visa länkar beroende på adressen som ledde denne besökare till felsidan. Man kan även visa mest besökta sidor(sådan statistik kan man se i Google Analytics, vet du inte vad det är eller har du problem med inställningarna, kolla in lucka nr.2) för att försöka gissa vad besökaren var ute efter från början.

JULKALENDER-404SIDA

Exempel på en ej anpassad 404-sida.

Om det finns länkar in till en sida som du medvetet har tagit bort och som inte har någon relevant sida att pekas mot så kan man istället för en 404, använda sig av ”410: Gone”. 410 berättar att sidan är borttagen och inte kommer tillbaka, då jämfört med en 404-sida som bara kan vara temporärt borta eller bero på en felstavad adress. 410-sidor går även de att specialanpassa, då med fördel navigering med relevans till den borttagna sidan.

Kontrollera dina sidor

För att kontrollera så att alla sidor hittas så kan man klicka sig igenom alla länkar från alla sidor, men det kan ta väldigt lång tid om man har en stor hemsida. Man kan då även använda sig av verktyg som Google Webmaster tools för att hålla kolla på indexeringen av sidan. Nackdelen med Webmaster Tools är att man måste vänta på Google… Vill man inte vänta så kan man använda sig av verktyg som Screaming frog SEO crawler, som förutom crawling har en massa bra egenskaper, som förhandsvisning av title och meta-description.

410 v 404

Jämförelsevis så skiljer sig inte 404 och 410 så mycket för Googles sökranking men jag låter Matt Cutts, ansvarig på Google i kampen mot Web spam, förklara det vidare.

 

 

 

Har du frågor? Kontakta oss!