Ge din webbplats en god struktur och varför det är viktigt – Lucka 5

Hur du skapar en god webbplatsstruktur och varför du ska gör detjul-sesnordic-5

I gårdagens lucka tittade vi på URL:er vilka är en stor del av en god webbplatsstruktur. Förutom URL:er med mapp- och sidnamn består webbplatsstrukturen av hur du bygger upp dina webbsidors innehåll.

Vad är en god webbplatsstruktur?

En god webbplatsstruktur kännetecknas av:

  • God URL:struktur (mappnamn och sidnamn)
  • Semantiskt korrekt html. Att webbplatsen är semantiskt korrekt innebär att innehåller är uppbyggt (och därmed beskrivet) så sökrobotar och programvaror ( för ex synskadade) helt enkelt med hjälp av dokumentstrukturen kan tolka och förstå innehållet på ett så strukturerat och korrekt sätt som möjligt. På en semantiskt korrekt uppbyggd webbplats är brödtext markerat som brödtext, huvudrubriker markerade som huvudrubriker, underrubriker markerade som underrubriker och så vidare.

Varför arbeta med webbplatsens struktur?

En god struktur på din webbplats gör det enklare för bland annat sökmotorer att förstå innehållet på din webbplats samt vad du tycker är viktigt. Om sökrobotarna kan tolka din webbplats korrekt ökar din webbplats chanser till god ranking i sökmotorerna. Samtidigt gör du en webbplats som är anpassad för besökarna och är användarvänlig. Helt enkelt en kodmässigt riktigt bra webbplats. Därför ska du arbeta med din webbplatsstruktur.

Exempel på en dålig webbplatsstruktur med tanke på URL:er:

dalig-urlstruktur

Se gårdagens lucka för exempel på bra URL struktur.

Exempel på dålig webbplatsstruktur med tanke på semantiskt korrekt kod

webbplatsstruktur

I detta exempel används en av era inskickade webbplatser. Här är huvudrubriken (den som borde vara det) en <h2> istället för det korrekta som skulle vara <h1>.

Exempel på en bra webbplatsstruktur med tanke på semantiskt korrekt kod:

seo-struktur-webb

I detta exempel är webbplatsstrukturen god med tanke på semantisk korrekthet; huvudrubrik, underrubrik och styckesindelningar.

Stort lycka till med Er webbplatsstruktur!

Har du frågor? Kontakta oss!