Händelser, vad, varför och hur?- Lucka 18

Händelserjul-sesnordic-18

I dagens lucka som kommer vi att kolla närmare på händelser i Google Analytics och svara på frågorna, vad är en händelse? Varför bör jag ha händelser på min sida? Och hur skapar jag en händelse?

Vad behövs för att registrera händelser på din sida?

För att registrera en händelse på din sida så behöver du ett Google Analytics-konto och aktiverad spårningskod på sidorna som du vill registrera händelser på.

Vad är en händelse?

En händelse sker när en användare exempelvis startar ett videklipp eller klickar på en länk.

Varför bör man registrera händelser?

En anledning till att man mäter händelser är för att se hur användaren interagerar med sidan och kan svara på frågor kring detta beteende. Kollar användarna på filmerna som jag gör? Laddar de ner filerna som vi erbjuder eller ignorerar användarna dessa saker. Vi kan alltså med hjälp av händelser justera innehållet och utseendet på en sida genom att kolla hur och var besökare klickar och inte klickar.

Hur skapar jag en händelse?

Låt oss först kolla på vad man ska lägga in för att registrera en händelse.

Syntaxen säger,

För classic Analytics

_gaq.push([‘_trackEvent’, ‘Kategori’, ‘Händelse’]);

För Universal Analytics

ga(‘send’, ‘event’, ‘Kategori’, ‘Händelse’);

Detta är alltså det minsta som man måste inkludera för att spåra en händelse i Google Analytics. Om vi kollar närmare på dessa funktioner så kan vi se att det går att skicka ännu mer argument till funktionen.

Googles API-dokumentation säger följande.

Classic Analytics

 • category (required)

  The name you supply for the group of objects you want to track.

 • action (required)

  A string that is uniquely paired with each category, and commonly used to define the type of user interaction for the web object.

 • label (optional)

  An optional string to provide additional dimensions to the event data.

 • value (optional)

  An integer that you can use to provide numerical data about the user event.

 • non-interaction (optional)

  A boolean that when set to true, indicates that the event hit will not be used in bounce-rate calculation.

Category, Action, Label, Value, Non-interactoin är värden som vi skickar till funktionen _trackEvent.

_gaq.push( [‘_trackEvent’, ‘knapp’, ‘klick’, ‘knapp på framsidan’] );
betyder alltså att vi vill lägga till ett klick i händelsen klick med knapp på framsida som etikett eller värde.

Universal Analytics

Value Type Required Description
Category String Yes Typically the object that was interacted with (e.g. button)
Action String Yes The type of interaction (e.g. click)
Label String No Useful for categorizing events (e.g. nav buttons)
Value Number No Values must be non-negative. Useful to pass counts (e.g. 4 times)

Att spåra en händelse fungerar ungefär likadant i Universal Analytics som det gör i Classic Analytics, förutom att man använder sig utav analytics.js istället för ga.js.

ga(‘send’, ‘knapp’ , ‘klick’, ‘knapp på framsidan’);

Detta känns väldigt främmande och förvirrande, vad ska jag egentligen göra?

Jo, för att lägga in händelsespårning så behöver du lägga till lite, lite kod för att registrera händelsen. Detta går att göra som ett inline-script och i en extern fil.

Exempel: Spåra ett klick på en länk.

Exempel Universal Analytics. <a href=”https://sesnordic.se/” onclick=”ga(‘send’, ‘event’,  ‘exempelkategori’, ‘klickat’, ‘länk i lucka 18’);”>Till startsidan</a>

Exempel classic Analytics. <a href=”https://sesnordic.se/” onclick=” gaq.push([‘_trackEvent’, ‘exempelkategori’, ‘klickat’, ‘länk i lucka 18’]) “>Till startsidan</a>

Andra exempel på händelsespårning med Google Analytics.

Händelse inlagd på länk

händelsespårning Contact form 7

Händelsespårning i footer med Universal Analytics och jQuery.

inlinescript i footer som spårar knapptryckningar på i en webbshop. Här används Universal Analytics tillsammans med Jquery.

Detta skript kan se redundant ut i samband med e-handelsspårning då kontexten till varför skriptet används inte finns med.

Var registreras händelserna?

Alla händelser kommer att registreras i ditt Google Analytics-konto.

För att hitta till händelser klickar du in dig på din webbplatsvy.

Och sedan på “Beteende -> Händelser -> Översikt”

var-finns-handelser

 

Har du frågor? Kontakta oss!