Vad är en XML Sitemap? Lucka 16

I dagens lucka ska vi titta närmare på vad en sitemap är, hur den ska användas och varför man bör ha en sitemap på sin webbplats.

Sitemap/webbplatskarta

En sitemap eller webbplatskarta är en fil som listar tillgängliga sidor på din webbplats och som underlättar för sökmotorerna att hitta alla dina sidor.

Den här filen läses av sökrobotar som söker igenom webben genom att följa länkar från sida till sida och indexera innehållet.

Webbplatskartan kan även innehålla metadata som t.ex. när sidan senast uppdaterades, hur ofta den ändras samt information om särskilda typer av innehåll på sidorna som filmer och bilder.

Fördelar med att ha en sitemap

Eftersom en ny webbplats oftast har få länkar till sig så är det svårare för sökrobotar att upptäcka den nya siten. Därför är det väldigt viktigt för en ny webbplats att ha en sitemap då det vanligtvis gör att det går snabbare för sökmotorerna att indexera webbplatsen så den blir sökbar.

Om webbplatsen är väldigt stor eller har många isolerade sidor (t.ex. arkivsidor) så är det också en fördel att ha en sitemap så att sökrobotarna inte missar några sidor eller missar att söka igenom nya och nyligen uppdaterade sidor.

Så om du har en sitemap på din webbplats så kan du få större synlighet i sökmotorerna i och med att fler av dina sidor indexeras samt att sökmotorerna läser in nytt och uppdaterat innehåll.

Så här ska en sitemap se ut

En sitemap skrivs vanligtvis i XML-format och placeras direkt i roten på webbplatsen enligt www.exempel.se/sitemap.xml men det går att göra på andra sätt också. På en av våra exempelwebbplatser så hittade vi en sitemap som låg placerad så och den hade den här strukturen:

<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9>
<url>
<loc>http://www.exempel.se/</loc>
</url>
<url>
<loc>http://www.exempel.se/butik-6336215</loc>
</url>
….
<url>
<loc>
http://www.exempel.se/store/p/produkt-4805/namn-på-produkt-7165
</loc>
</url>
</urlset>
 
 

Utformningen på sitemapen är helt korrekt men vi skulle rekommendera att några fler taggar lades in för att ge ytterligare information om sidorna.

De som vi använder oftast är taggarna <changefreq> och <priority>.

Change frequency, <changefreq>, anger ändringsfrekvensen dvs. hur ofta som sidan ändras. Giltiga värden är always, hourly, weekly, monthly, never mm. Försök sätta ett någorlunda korrekt värde här eftersom det säger till sökrobotarna när de ska komma tillbaka och söka efter nytt innehåll.

Priority, <priority>, anger hur sidorna ska prioriteras i förhållande till varandra och giltiga värden är från 0.1 upp till 1.0 som är det viktigaste. Även här gäller det att försöka sätta korrekta värden, är det samma värde på alla så säger det att alla sidor är lika viktiga (eller lika oviktiga) vilket inte tillför något till sökrobotarna. Ett generellt råd är att startsidan sätts till högsta värdet 1.0 och sidor i huvudmenyn till 0.8 följt av övriga sidor på 0.5-0.6 men det beror på hur din webbplats är strukturerad mm. Fördelen för sidor med högre prioritet är bl.a. att de kan få förtur när sökroboten söker efter nytt innehåll, de kan indexeras snabbare på nya webbplatser och de kan sökas igenom oftare.

Så om vi återgår till vår exempel webbplats så skulle vi rekommendera att sitemapen ändrades så här:

<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9>
<url>
<loc>http://www.exempel.se/</loc>
</url>
<url>
<loc>http://www.exempel.se/butik-6336215</loc>
</url>
….
<url>
<loc>
http://www.exempel.se/store/p/produkt-4805/namn-på-produkt-7165
</loc>
</url>
</urlset>
 
 

Påverkar sitemapen sidornas ranking?

Ett vanligt förekommande påstående är att man kan påverka sidornas placeringar i sökmotorerna med en sitemap men detta stämmer inte. Det vi oftast hör är att man kan förbättra placeringarna genom att sätta prioriteten på alla sidor till 1.0 men precis som vi skrev ovan så anger det bara prioriteten mellan sidorna på webbplatsen och det har ingen koppling till sidans placering i sökresultatet.

Ett annat påstående vi ofta hör är att en sitemap kan skada webbplatsens placeringar om den t.ex. är felaktigt utformad men det stämmer inte heller. Det finns inga nackdelar med att lägga upp en sitemap och det kan inte göra att du tappar dina placeringar eller blir straffad av Google.

Tips för att skapa en sitemap

Att göra en sitemap manuellt fungerar för väldigt små webbplatser men det finns bra gratisverktyg som hjälper dig att skapa en sitemap snabbt och enkelt.

För större webbplatser och webbplatser där nya sidor tillkommer eller gamla faller bort ofta t.ex. är det mest praktiskt att ha en automatgenererad sitemap så att den alltid är uppdaterad. Nedan följer ett par verktyg som vi brukar använda när vi skapar sitemaps åt våra kunder.

XML-Sitemaps.com Sitemap Generator – Gratis onlineverktyg för upp till 500 sidor

WordPress SEO by Yoast – Tillägg till WordPress för automatgenererad sitemap

Relaterad information

Vikten av en XML Sitemap

Har du frågor? Kontakta oss!