Verktyg för SEO – Lucka 22

Dagens lucka innehåller bra program och tjänster som förenklar ditt SEO arbete.

Screaming Frog SEO Spider Tool

Detta verktyg crawlar sidor och hämtar hem data om titlar, meta-descriptions, bilder, html-sidor, css-filer, js-filer osv.

En väldigt bra sak med Screaming Frog är att den har en bra funktion för att förhandsgranska Google snippets, samt att den kan lista alla titlar och meta-descriptions som är för lång/för kort.

Screaming Frog listar bland annat rubruker, underrubriker, bildnamn, URI, och det något som är extremt bra, statuskoder. Man kan alltså, efter att ha gjort nya redirect eller lagt upp nya sidor köra webbplatsen genom Screaming Frog och se så att alla sidor returnerar 200: OK

 

Nästa verktyg är inte så mycket för SEO utan  för Google AdWords. Däremot så är detta verktyg något som underlättar extremt mycket i både små och stora kampanjer.

 

Google AdWords Editor 

Med AdWords Editor gör du allt som du gör i onlineversionen och mer! Den har dock ingen editor för display annonser.

AdWords Editor ger dig möjligheten att massredigera fält, marker och kopiera annonser, annonsgrupper och sökord till andra kampanjer eller grupper. Det går till och med att kopiera över till andra konton!

Extremt smidigt!

 

Firebug

Detta är ett tillägg till Mozilla Firefox och fungerar som en konsol mot webbsidan. Via firebug kan du exempelvis inspektera källkoden, testa script och se grafer över resursladdning.

Exempel på hur Firebug kan se ut på getfirebug.com

 

Google Analytics debugger

Detta är ett tillägg till Google Chrome som låter dig debugga din Analytics kod på sidan där koden är placerad.

 

GTmetrix

GTmetrix är ett analysverktyg där din sida blir betygsatt utifrån olika parametrar. Detta är en väldigt bra sak att använda för att minska laddningstiden och serva allt material så optimalt som möjligt.

Exempel på GTmetrix

 

Har du frågor? Kontakta oss!