Lucka 2 – Generella tips kring SEO

Robin Forsberg - Project Manager/Search Consultant
070 219 88 03
robin.forsberg@sesnordic.se

jul-sesnordic-2Lucka 2 – Interna länkar och permalänk-strukturer

Igår skrev vi en del om länkar i överlag och vi nämnde även att det inte är nödvändigt att köpa externa länkar. Intern länkning är emellertid ett väldigt kraftfullt verktyg för att sökmotoroptimera en hemsida.

Se därför till att:

  • Länka internt på er hemsida och då framförallt till era sidor som anses vara viktigast.
  • Den interna länkningen sker inte bara från startsidan, så gå igenom samtliga sidor för att hitta lämpligt innehåll att länka till annat relevant innehåll.
  • Tänk på att inte alltid avsluta en mening med en hyperlänk som “hittar du här” eller “här hittar du artikeln”, länka istället direkt i texten. Sökmotorerna är smarta och ser även vilken text som är länkad. Nedan hittar ni två exempel.Rätt sätt: “SESNordic skrev nyligen om hur viktigt det är att mobilanpassa sin hemsida.“Fel sätt: “Här hittar ni artikeln SESNordic skrivit om vikten av att mobilanpassa sin hemsida”

Detta betyder dock inte att det ska länkas överallt, på varje text. Ett rimligt antal interna länkar anses vara 100 men det betyder inte att man ska sträva efter precis den siffran. Länka där du anser att det passar bra.

Använd permalänk-strukturer som inkluderar sökord.

Vissa hemsidor har vad som kallas för “fula” permalänkar som använder exempelvis nummer för att identifiera unika undersidor. Använd inte “fula” permalänkar, det är dåligt ur ett SEO perspektiv och det ser inte bra ut.

Hur ska du då strukturera dina permalänkar?

Strukturen på dina permalänkar (URL-adressen till en viss sida) bör inkludera text och se även till att inkludera sökord i dina URLs. Nedan kan ni se två exempel.

Fel sätt: “www.dinhemsida.se/index/?p=12”

Rätt sätt: “www.dinhemsida.se/sökord”

Om du har en webbutik appliceras detta även på kategorier för olika produkter. Se alltså till att även namnge dina kategorier på ett riktigt sätt. Om du till exempel säljer kläder är detta kan detta vara en korrekt formaterad URL:”www.klader.se/byxor/jeans/crockerjeans”

 

 

Tack för idag, vi ses igen imorgon!

Har du frågor? Kontakta oss!