Lucka 21 – Filter

jul-sesnordic-21I dagens lucka skall vi kolla mer på filter och varför vi bör använda dem i Google Analytics.

Varför filter?

Filter gör precis som vad det låter, den filtrerar data innan den registreras som statistik i kontot. Filter bör användas för att ta bort trafiks om inte representerar den riktiga användarbasen på sidan. Besök som man inte vill ha med är exempelvis besök från administratörer på sidan, utvecklare och referral spam.

Besök  från administratörer och utvecklare brukar ge en väldigt missvisande bild av hur den faktiska besöksandelen ser ut och till skillnad från referral spam så går det inte att lägga till ett segment för att i efterhand för att endast visa det urval av besökare som är relevant för sidan.

Sätta upp ett filter

För att skapa ett filter så behöver du rättigheter att administrera vyer. Inställningen för att hitta filter finner man under administratör->vy->filter.

När man sedan kommer till gränssnittet för filter så klickar man på knappen “+Lägg  till filter”. Nästa steg är att ge filtret ett namn, här bör man använda något beskrivande så att man i efterhand förstår varför filtret finns om det är så att det behöver redigeras.

Som exempel så kommer vi att skapa ett filter som redigerar ut ett IP-nummer. Detta går att använda för att filtrera bort data från, som tidigare nämnt, administratörer och utvecklare på siten.

För att skapa ett filter som  ej tar med besök från specifika IP-nummer så räcker det med att välja filtertyp->fördefinerat samt uteslut->trafik från IP-adresserna->som är lika med->IP-nummret->spara.

detta kommer att filtrera bort ett IP-nummer från datan. vill man däremot filtrera bort flera IP-nummer i samma filter så väljer man anpassat->uteslut->filtreringsfält = IP-nummer->filtreringsmönster->uttryck.

Detta tillåter användningen utav reguljära uttryck där vi kan matcha flera IP-nummer under ett uttryck. Om vi som exempel skulle vilja filtrera ut IP-nummren 1.1.1.2 till 1.1.1.49 så kan vi helt enkelt skriva 1.1.1.[2-4]|[0-9] istället för att skriva ett filter för varje slutsiffra i blocket.

Filtrera på kampanjkälla

För att istället utesluta trafik från specifika hemsidor så väljer man filtreringsfält = kampanjkälla istället och skriver sedan in webbplatsadressen som filtreringsmönster. även här kan man gruppera webbplatser genom reguljära uttryck!

 

Har du frågor? Kontakta oss!