Lucka 3 – 3 vanliga SEO misstolkningar

1 – More is more (?)jul-sesnordic-3

I början av dagens internet med personliga hemsidor och sökmotorer så fungerade SEO på ett lite annorlunda sätt. Sökmotorer använde sig utav andra algoritmer för att visa olika hemsidor i sökresultaten.

Ett vanligt begrepp på den tiden var ”keyword density” eller sökordsdensitet. Man kunde alltså, exempelvis, prata om en sökordsdensitet på 10% vilket skulle innebära att ett stycke med 100 ord  innehöll sökordet 10 gånger.

Under åren så har dock både användandet av internet samt sökmotorernas algoritmer förändrats och förbättras. Sökmotorerna blir smartare och smartare och de företag bakom sökmotorn jobbar ständigt med att hämta de bästa resultaten för dig.

Men, i och med uppdateringar av algoritmer så har även ”reglerna” på SEO-spelfältet förändrats. Om man i dagsläget skulle trycka in ett sökord 10-15 gånger i en text så skulle det mycket troligt att klassas som keyword stuffing och resultatet i sökmotorerna skulle likna andra hälften av en period i en sinuskurva.

Det är dock inte bara sökmotorerna som tittar lite snett på sidor med texter innehållande 10-15% sökord. Tänk dig själv att läsa en text där var 10:e ord upprepas.

2 – Google vs SEO

Man hör ganska ofta att Google inte gillar SEO. Och det stämmer till viss del, men det är taget lite ur sammanhanget. Google gillar ej gammal SEO är det man borde säga. Men vad är då gammal SEO?

Gammal SEO är nar man tillämpar gamla utdaterade metoder som försök till att få en bättre placering i Google. Metoder så som

  • keyword stuffing (läs punkten ovan)
  • superaggressivt länkbygge
  • köpta länkar
  • cloaking
  • duplicate content (samma eller liknande innehåll på flera sidor på webbplatsen)

3 – PageRank

PageRank (PR) är ett ranking system för webbplatser skrivet av Larry Page vilket indikerar hur ”viktig” en webbplats är relativt till andra liknande webbplatser. De har talats mycket om PR och många har lagt mycket fokus på att bygga upp sin sidas PR med exempelvis länkar från andra sidor med hög PageRank. Detta i tron om att PageRank är det enda som behövs för att få en bra placering i Google.

 

Håll utkik efter lucka nr.4 imorgon!

Har du frågor? Kontakta oss!