Lucka 4 – Vad är Google Trender och vad kan det användas till?

Marika Sjöberg - Technical manager/Project manager
rebecca@sesnordic.se

jul-sesnordic-4I dagens lucka ska vi titta på ett superbt verktyg från Google som få känner till och använder sig utav men som kan vara väldigt användbart i flera olika situationer. Verktyget är enkelt att använda, kräver ingen inloggning och är givetvis helt gratis. Då kör vi igång!

Vad är Google Trender?

Google Trender, www.google.se/trends/, är som sagt ett verktyg från Google som är fritt att använda och som kan vara till stor nytta för er och er webbplats. Precis som namnet antyder så handlar det alltså om trender och eftersom det är Google så är det givetvis söktrender. Här kan man bl.a. hitta de populäraste nyheterna det senaste dygnet för att se vad folk snackar om just nu. Väljer man Populära sökningar i menyn så får man fram populära sökningar indelat på dagar eller så kan man välja Populärt på YouTube för att se vilka videos som folket i Sverige tittar på just nu. I menyn finns det även Topplistor där man kan se bl.a. de populäraste artisterna, filmerna, matfrågor, personer m.m.

Vad kan Google Trender användas till?

Förutom att det är väldigt intressant att se vad som är populärt just nu och för att ha koll på de senaste nyheterna så är Google Trender väldigt användbart för se hur trenderna ser ut inom just er bransch och de sökord som är relevanta för er. I sökfältet överst kan ni skriva in de sökord som ni är intresserade av och se hur sökningarna och intresset sett ut över en viss tidsperiod. Som i bilden nedan så har vi tittat på hur intresset för Dave Mustaine (en av världens bästa sångare och musiker) sett ut de senaste fem åren.

lucka-4-google-trender-mustaine

Här kan vi se att det var en del toppar under 2010-2012 men sedan att sökningarna minskat och det inte varit några speciella toppar de senaste åren. I grafen visas olika bokstäver, detta är nyhetsrubriker. Det som syns tydligt i grafen är att topparna oftast sammanfaller med olika nyhetsrubriker och från detta kan man utläsa den troliga anledningen till varför det blev ökade antal sökningar just då.

Detta är väldigt användbart för att se hur intresset för just din produkt, tjänster och andra viktiga sökord har ändrats genom tiden. Kanske vissa av dina viktiga sökord börjar få ett mindre intresse, då gäller det att hitta nya sökord att arbeta med som kanske är mer aktuella och där intresset är på uppgång.

Om man har en tjänst, produkt eller ett företag inom en bransch som är säsongbetonad så är Google Trender väldigt bra för att se när intresset och antalet sökningar börjar öka. Om vi tar sökordet “skridskor” t.ex. som visas nedan så ser vi att år 2014 så började antalet sökningar öka i oktober med en rejäl topp under julhelgen.

skridskor-google-trends

Detta är särskilt användbart för att veta t.ex. när ni ska börja annonsera för era produkter, när ska ni köra en extra kampanj, när ska ni lägga upp ev. nya produkter/sidor så att de hinner indexeras i sökresultatet och hinna få upp placeringen innan efterfrågan är som störst.

Så gå direkt nu till Google Trender och utforska!

Har du frågor? Kontakta oss!