Lucka 8 – Spårning på knappar och länkar

jul-sesnordic-8Knappar och tryckytor är väldigt vanliga, och inte minst, viktiga element på moderna hemsidor. Det ger besökarna en möjlighet att interagera med hemsidan och personen, organisationen eller företaget bakom direkt via hemsidan.

Men hur vet vi om det är någon som verkligen klickar på knapparna på hemsidan?

Detta är något som vi kan registrera med Google Analytics och ett litet kort javascript. Javascriptet kommer att användas för att registrera när ett klick sker på det element som vi har valt att spåra.

Javascriptet kommer sedan att använda sig utav en funktion från Universal Analytics för att skicka information till de Google Analytics-konto som är kopplat till webbplatsen.

Sedan behöver vi välja vilken typ av spårning vi vill sätta till klicket på en knapp eller länk. Vi kan välja mellan att registrera klicken som en händelse eller som en sidvisning.

Skillnaden mellan dessa två är hur de representeras i Google Analytics användargränssnitt. En händelse kan även innehålla extra information.

Sidvisningar är fördelaktiga att använda när resursen som skall mätas funktionerar och/eller beter sig som en vanlig sida. Fördelen med att använda en sidvisning är att vi kan mäta genomsnittlig tid på sidan och avvisningsfrekvens.

Exempelvis;

  • Popup/modal-fönster.
  • PDF-dokument

Händelser däremot är fördelaktigt om du vill spara lite mer information som hämtas från sidan. Med en händelse kan man spara information i olika fält.

  • Kategori.
  • Action.
  • Etikett.
  • Värde.

Vad man sedan kan göra med detta är att sortera händelserna efter exempelvis kategori eller etikett(label) för att få en annan överblick över vad och var en händelse har skett.

Händelser passar bra vid;

  • Uppspelning av video.
  • Nedladdningar
  • AJAX-element.

 

 

Lägga in spårningen

För att sedan lägga in spårningen så behöver vi bestämma hur den skall ligga. Spårningen kan antingen finnas i en extern javascript-fil (.js), i dokumentets head-tagg eller som attribut på elementet.

Vill man exempelvis lägga in spårning på alla klickbara telefonlänkar på sidan så görs det enklast genom att lägga in ett script inom head-taggen eller i en extern fil istället för att klistra in samma kod på flera ställen.

För att spåra alla telefonlänkar så kan man lägga in ett skript såsom detta:


var all = document.querySelectorAll("a");

for( var i = 0; i < all.length; i++){

all[i].onclick = function(){

if( this.href.match(/tel:(+|)[0-9]*/g) ){

ga(‘send’,’event’, ‘telefonlänk’, ‘ring’, window.location.pathname );

}

}

}

Istället för att lägga till oncklick=" ga('send','event', 'telefonlänk', 'ring', window.location.pathname );" på varenda telefonlänk på sidan.

Vill man istället använda sig utav en sidvisning så byter man bara ut ”event” mot ”pageview” och tar bort de extra argumenten, kategori, action, etikett och värde.

ga('send', 'pageview' );

 

I Google Analytics användargränssnitt

Under kategoanalytics-beteende-lucka8rin beteende så kan vi visa både sidvisningar genom att gå in under ”Webbplatsinnehåll”->”Alla sidor”.

Händelserna visas genom att gå in under ”Händelser”.

För att sedan utveckla spårningen på detta så kan vi välja att sätta upp mål för slutföring av detta.

För att sätta upp mål av en händelse så går man till ”Administratör”->”Vy/Mål”.

Sedan väljer man ”Nytt Mål”->Namnge målet->välj anpassad.

Efter det så väljer du ”händelse”->”Fortsätt”. Välja sedan hur du vill registrera målet. Om du har många händelser med samma kategori så kan det vara en god ide att registrera målet efter åtgärd eller etikett.

I dessa fält skriver du alltså in koden som du klistrade in i länken, dokumentets head-tagg eller som attribut i länkens HTML-tagg.

Sedan så klickar du på spara och målet är uppsatt.

För mer information om hur du sätter upp mål i Google Analytics se lucka 19- 2014

Har du frågor? Kontakta oss!