Julkalender Lucka 2 – Vision & mål

Visionen beskriver den bild som vi ständigt strävar mot, ett önskat mål som vi vill uppnå. Nu är det ju skillnad på att ha ett mål och ha en vision, visionen är det storslagna ”bortom galaxen” medan målet och slutmålet är ett annat. Men försök sätta upp delmål ” runt husknuten” mål och större mål som ”inom ett år” med visionen i baktankte.

Att klappa sig på axeln för ett genomfört mål kommer att ge energi och positivitet att fortsätta resan mot sitt slutmål. Att aldrig känna att du kommer framåt och genomför något eller är nöjd kommer med tiden att vara ohållbart.

Vad ska sidan innehålla?

I regel är det centrala på en hemsida innehållet. Ska hemsidan presentera foton? Ska det vara en blogg eller ska den innehålla någon form av försäljning, information om produkter eller tjänster?
Varför man bör ha koll på detta är att innehållet till viss del styr hur det är lämpligast att presentera innehållet. Några saker som du bör tänka på för att underlätta skapandet.

  • Vilket syfte har du med din webbplats?
  • Vad ska sidan innehålla?
  • Vad vill du att sidbesökare ska göra?
  • Vad vill du uppnå med din sida?

Att göra en grundlig och genomtänkt plan underlättar i det långa loppet och är till stor hjälp när du sitter fast och funderar på allt från design till innehåll vilket i de värsta fall faktiskt kan göra att arbetet stannar av, tar för lång tid eller till och med och rinner ut i sanden.

Tips! Ett bra gratis verktyg för att sitta och prova på att göra en egen hemsida är instantWP som kan ladda ner här >>

Har du frågor? Kontakta oss!