Julkalender Lucka 5 – Sökordsanalys

seo

Sökordsanalysen – En av de viktigaste grunderna för lyckad SEO

SEO eller search engine optimization innebär att att man optimerar en webbplats för sökmotorerna. På svenska kallas det sökmotoroptimering och målet är att hamna i toppen bland sökmotorernas resultatlistor när besökarna söker på ett visst ord eller en fras.

Om din webbplats är baserad på fel sökord/sökfraser kan det göra att dina presumtiva kunder inte hittar dig och att du därmed förlorar intäkter. Fel sökord/sökfraser kan också leda till god ranking på fraser vilka kortsiktigt genererar trafik men inte intäkter.

Fel sökord/sökfraser kan även leda till god ranking men på sökord som inte era kunder söker på, eller som det sökts mycket lite på i sökmotorerna överhuvud taget. Och det är ju ingen mening att ligga 1:a på något som ingen söker på.
Ett av de vanligaste misstagen är att vi tror att vi vet hur kunderna hittar oss och vad de söker på. Det vet vi oftas inte, inte utan att ha analyserat det hela. Så för att lyckas med er SEO strategi: Gör en ordentlig och genomgående sökordsanalys.

Tips för lyckad sökordsanalys och god strategi för etisk Sökmotoroptimering SEO

Utnyttja den statistik som Google Analytics ger. Vilka sökord och sökfraser kommer era besökare in på till er webbplats idag vid organiskt sök exempelvis? Hur ser trafiken via hänvisningskällorna ut?

Om du parallellt arbetar med någon form av sökordsannonsering, såsom ex Google AdWords, så analysera trafiken från dina köpta länkar. Vilka sökord/sökfraser är det som genererar affärer? vilka sökord/sökfraser är det som ger ett ”bra” besök och vilka sökord/sökfraser är det som har hög avvisningsfrekvens? Ett bra besök är ett besök där du i ett vidare perspektiv kan räkna hem din annonsering.

Använd även statistiken från Google Webmaster Tools. Här kan du ytterligare utläsa vilka sökfraser och sökord som besökarna idag hittar din webbplats via. Utnyttja även informationen ang. externa länkar som återfinns i Google Webmaster Tools. Här kan du få underlag till hur besökarna kategoriserar er webbplats samt även få uppslag till andra sökfraser och sökord.

Om din bransch och dina sökord är väldigt konkurrensutsatta kan det vara en god ide att börja driva in trafik via long-tail sökord (där även huvudsökordet finns med). På så sätt har du större chans till högre ranking och när du väl har nått god ranking för long-tail sökord kan det i sin tur leda till fler inlänkar, naturligt. På detta sätta arbetar du långsiktigt upp trust för dina sökord.

Analysera dina konkurrenter. Vilka sökord och sökfraser använder de?

Tips! Verktyg för att hjälpa dig med komma fram med ord:

Har du frågor? Kontakta oss!