Lucka 21 – XML sitemap

Vad är en sitemap, hur ska den användas och varför bör man ha en sitemap på sin webbplats

En sitemap eller webbplatskarta är en fil som listar de tillgängliga sidorna på din webbplats och som underlättar för sökmotorerna att hitta alla dina sidor. Den här filen läses av sökrobotar som söker igenom webben genom att följa länkar från sida till sida och indexera innehållet.

Webbplatskartan kan även innehålla metadata som t.ex. när sidan senast uppdaterades, hur ofta den ändras samt information om särskilda typer av innehåll på sidorna som filmer och bilder.

Fördelar med att ha en sitemap

Eftersom en ny webbplats oftast har få länkar till sig så är det svårare för sökrobotar att upptäcka den nya siten. Därför är det väldigt viktigt för en ny webbplats att ha en sitemap då det vanligtvis gör att det går snabbare för sökmotorerna att indexera webbplatsen så den blir sökbar.

Om webbplatsen är väldigt stor eller har många isolerade sidor (t.ex. arkivsidor) så är det också en fördel att ha en sitemap så att sökrobotarna inte missar några sidor eller missar att söka igenom nya och nyligen uppdaterade sidor.

Så om du har en sitemap på din webbplats så kan du få större synlighet i sökmotorerna i och med att fler av dina sidor indexeras samt att sökmotorerna läser in nytt och uppdaterat innehåll.

Din sitemap måste:

 • inledas med starttaggen <urlset> och avslutas med sluttaggen </urlset>
 • ange namnutrymmet (protokollstandard) i taggen <urlset>
 • inkludera en <url>-post för varje URL som en XML-rottagg
 • inkludera en underordnad <loc>-post för varje <url>-rottagg

Alla övriga taggar är valfria. Stödet för dessa valfria taggar kan variera mellan olika sökmotorer. Mer information finns i dokumentationen till den aktuella sökmotorn. Dessutom måste alla URL:er i en webbplatskarta komma från en och samma värd, t.ex. www.example.com eller store.example.com.

Exempel på webbplatskarta i XML-format

Följande exempel visar en webbplatskarta som innehåller en enda URL och alla valfria taggar. De valfria taggarna är kursiverade.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

   <url>

      <loc>http://www.example.com/</loc>

      <lastmod>2005-01-01</lastmod>

      <changefreq>monthly</changefreq>

      <priority>0,8</priority>

   </url>

</urlset>

Definitioner av XML-taggar

De tillgängliga XML-taggarna beskrivs nedan.

AttributBeskrivning
<urlset>obligatorisktKapslar in filen och hänvisar till aktuell protokollstandard.
<url>obligatorisktRottagg för varje URL-post. Resterande taggar är underordnade denna tagg.
<loc>obligatorisktSidans URL. Den här URL:en måste inledas med protokollet (t.ex. http) och avslutas med ett snedstreck, om webbservern kräver det. Värdet måste bestå av färre än 2 048 tecken.
<lastmod>valfrittDatum för senaste ändring av filen. Datumet ska ha W3C Datetime-format. Med detta format kan du utelämna tidsdelen och använda ÅÅÅÅ-MM-DD.

Observera att taggen skiljer sig från rubriken If-Modified-Since (304) som servern kan returnera. Det kan hända att sökmotorer använder informationen från de båda källorna på olika sätt.

<changefreq>valfrittHur ofta sidan troligen kommer att ändras. Detta värde förser sökmotorer med allmän information och kanske inte stämmer exakt med hur ofta de genomsöker sidan. Giltiga värden är:

 • always
 • hourly
 • daily
 • weekly
 • monthly
 • yearly
 • never

 

<priority>valfrittDenna URL:s prioritet i förhållande till andra adresser på din webbplats. Giltiga värden är mellan 0,0 och 1,0. Värdet påverkar inte hur dina sidor jämförs med sidor på andra webbplatser. Det informerar bara sökmotorerna om vilka sidor du anser vara viktigast för sökrobotarna.

Påverkar sitemapen sidornas ranking?

Ett vanligt förekommande påstående är att man kan påverka sidornas placeringar i sökmotorerna med en sitemap men detta stämmer inte. Det vi oftast hör är att man kan förbättra placeringarna genom att sätta prioriteten på alla sidor till 1.0 men precis som vi skrev ovan så anger det bara prioriteten mellan sidorna på webbplatsen och det har ingen koppling till sidans placering i sökresultatet.

Ett annat påstående vi ofta hör är att en sitemap kan skada webbplatsens placeringar om den t.ex. är felaktigt utformad men det stämmer inte heller. Det finns inga nackdelar med att lägga upp en sitemap och det kan inte göra att du tappar dina placeringar eller blir straffad av Google.

Tips för att skapa en sitemap

Att göra en sitemap manuellt fungerar för väldigt små webbplatser men det finns bra gratisverktyg som hjälper dig att skapa en sitemap snabbt och enkelt. För större webbplatser och webbplatser där nya sidor tillkommer eller gamla faller bort ofta t.ex. är det mest praktiskt att ha en automatgenererad sitemap så att den alltid är uppdaterad. Nedan följer ett par verktyg som vi brukar använda när vi skapar sitemaps åt våra kunder.

XML-Sitemaps.com Sitemap Generator – Gratis onlineverktyg för upp till 500 sidor

WordPress SEO by Yoast – Tillägg till WordPress för automatgenererad sitemap

Relaterade länkar

Google support – Skapa en webbplatskarta

Google support – Mer om webbplatskartor

Har du frågor? Kontakta oss!