Julkalender lucka 15 – Rubrikstruktur

Vikten av god rubrikstruktur ur ett SEO-perspektiv

Rubrikerna hjälper både sökmotorer och besökare att förstå vad webbsidan handlar om. Tydliga rubriker, både vad gäller kod och text, bidrar till tydlig struktur på webbplatsen. Rubriker visar även för sökmotorerna vad på sidan du tycker är viktigt. Rubriker är ofta bland det första du tittar på när du letar produkter eller information. Därför är en bra skriven rubrik en viktig del i skapandet av en hemsida som fungerar för din målgrupp.

Till att börja med, se till att de rubriker du skriver är relevanta för just din hemsida och din målgrupp. Tillför den inte något för dina besökare så bör du formulera om den.

Rubrikerna bör vara tydliga och informativa, se till att sammanfatta den efterföljande texten i rubriken. Vad kan besökaren förvänta sig av den kommande texten, vad innehåller den?

Rubriker <h1> – <h6>

Rubriker definieras med taggarna <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>. <h1> är den största rubriken och <h6> är den minsta.

<h1> kallas även huvudrubrik

<h2> – <h3> är underrubriker

Tips för rubriker,<h1> – <h6>, ur ett SEO-pespektiv

  • Varje sida på din webbplats bör ha en huvudrubrik, h1. Huvudrubriker är oerhört viktig ur ett SEO-perspektiv. Endast en h1 per webbsida.
  • Underrubriker, h2 ner till h6, bör strategiskt användas på webbsidorna. Låt det hela följa en tydlig struktur. Du kan ha flertalet underrubriker på en webbsida.
  • Självklart bestämmer du typsnitt, typstorlek och färg på dina h1 till h6 rubriker såsom du själv vill. Detta gör du enkelt med hjälp av CSS.
  • Var tydlig – Vad ska besökaren få läsa om de beslutar sig för att läsa vidare? Vad kan de förvänta sig?
  • Väck nyfiken– men lev upp till förväntningarna. “10 sätt…”, “Top 5…”, “Hemligheten bakom…”
  • Skriv relevanta rubriker för respektive sida, för din målgrupp.

Ha en fortsatt bra dag och Lycka till med rubrikerna!

Ps: Vill du ha Julkalendern till din inkorgen varje dag? Anmäl dig isåfall här!

Har du frågor? Kontakta oss!