SEO-Guide Del 1: Title taggens betydelse och hur den bör utformas

Nu går vi tillbaka i tiden en aning. Men behovet finns. Vi kommer gå igenom title taggens betydelse och hur den bör utformas. Fortfarande  än idag finns tydliga exempel på när title taggen inte utnyttjas eller utnyttjas på fel sätt.

Kolla gärna in de övriga SEO-Guiderna också!
guide_title

Vad är title taggen?

Title taggen återfinns högst upp i koden på dina webbsidor tillsammans med övriga meta taggar, exempel se nedan.

<html>
<head>
<title>Här är alltså title taggen och här bör man skriva relevant information</title>
</head>
<body>
Brödtext, webbsidans content  och innehåll.
</body>
</html>

Varför är Title taggen viktig?

Title taggen kan mycket väl beskrivas som  en kapitelrubrik i en bok, den talar om för besökare och sökmotorer vad den specifika webbsidan handlar om. Varje sida på webbplatsen bör ha en unik title som beskriver vad respektive sida handlar om.

Det är också Title taggen som är den klickbara textlänk som återfinns i sökmotorernas resultatlistor (SERP). Eftersom Title taggen utgör en del av vad som visas i SERP är den också en av de avgörande faktorerna då besökaren skall välja att klicka på en länk. Är texten nog relevant för besökaren? Finns det någon annan länk som verkar bättre och mer relevant för det som just eftersökts? Title taggen bör innehålla viktiga sökord för att tydliggöra och förklara för besökare och sökmotorer vad sidan handlar om.

Så här ser Title taggen ut i webbläsaren (här Firefox), se nedan.

Title-taggen i webbläsaren Safari

De flesta webbläsare använder endast utrymmet på fliken för att skriva ut Titletaggen, då kan det se ut enligt nedan (Firefox).

Title-taggen i webbläsaren Chrome

Om muspekaren förs över fliken kan man se hela Title texten.

Och slutligen: Så här ser Title ut i sökmotorernas resultatlistor (SERP, se nedan.

Så här ser Title taggen ut i sökmotorernas resultatlistor, SERP

Slutsats

Title taggen är en otroligt viktig tagg ur ett SEO perspektiv. Title taggen talar om för besökare och sökmotorer vad sidan handlar om och hjälper sökmotorerna att kategorisera webbsidans innehåll.

10 Tips för utformning av Title tagg

Title taggen skall alltså beskriva för besökare och sökmotorer vad sidan handlar om, enkelt eller hur? Generellt så är det som med allt annat textinnehåll på webbplatsen; skriv ditt innehåll för besökare och inte för sökmotorer (eller det man tror att sökmotorerna gillar). Men givetvis kan vi hjälpa sökmotorerna på traven när det gäller att förstå sidans innehåll. Skriv Title taggen för dina besökare – men utforma dem för sökmotorerna!

 1. Längd på Title taggen
  Title bör inte innehålla med än 55-60 tecken, inklusive mellanslag.
 2. Placering av sökord
  Placera dina viktigaste sökord först i Title taggen.
 3. Duplicera inte Title taggen
  Håll dig till en Title tagg per sida, det kommer inte att hjälpa dig till bättre ranking genom att använda fler. Sökmotorerna ser det som fel och error
 4. Ha en unik Title tagg för varje sida på webbplatsen
  Varje sida på webbplatsen bör alltså ha en unik Title. Det underlättar för sökmotorerna att kategorisera ditt innehåll och tydliggör även för besökare vad dina sidor handlar om.
 5. Placera ditt företagsnamn sist
  Ge plats åt dina viktiga sökord först genom att placera ditt företagsnamn sist i Title taggen. Givetvis kan det i vissa fall av strategiska skäl vara så att företagsnamnet bör placeras först men generellt så kan sägas att plats bör lämnas åt viktiga sökord.
 6. Gör Title taggen relevant för ditt innehåll
  Gör Title taggen relevant för din sidas innehåll. Beskriver den kärnan i vad sidan innehåller? Möt användarnas förväntingar genom att skriva en relevant Title.
 7. Meningsbyggnad
  Skriv kort, koncist  och kärnfullt. Utelämna onödiga utfyllnadsord till förmån för viktiga sökord och sökfraser. Ersätt gärna exempelvis ett “och” med ett “&”.
 8. Upprepa inte sökord i onödan
  Det kommer inte leda till högre ranking. Upprepa alltså inte sökord i onödan, då utnyttjas inte Title taggens fulla potential.
 9. Locka dina besökare!
  Är Title taggen lockande för dina besökaren? Låt gärna Title taggen sticka ut och utmärka sig bland alla de andra länkarna, dina konkurrenters länkar i SERP. Vad fångar besökarens intresse? Försök fånga dina besökare och locka dem till att klicka på just din länk. Men givetvis skall textinnehållet i Title taggen spegla vad som återfinns på sidan då besökaren väl klickar.
 10. Analysera och exprimentera!
  Undersök vad som fungerar bäst för just din målgrupp och dina besökare och givetvis även för sökmotorerna.  Om du tycker att du får lite klick i förhållande till antalet visningar så testa att ändra lite i din Title tagg. Följ upp det hela i Google Search Console och Google Analtyics. Verkar Title taggen fungera? Verkar besökaren tycka att den är relevant? Analysera och experimentera.

Vi erbjuder experthjälp inom sökmotoroptimering.

Läs hela SEO Guiden uppdelad i 5 steg