SEO-Guide Del 2: Description taggens betydelse och hur den bör utformas

Även i del nr 2 går vi back to basic. Vi kommer långt med att göra rätt från början och även parametern Description är av stor betydelse ur ett SEO perspektiv. Viktigt att komma ihåg dock är att bara ändra i sin title och sina metataggar (såsom description) inte kommer skapa magi. I ett SEO arbete för ordentliga Resultat det är många parametrar som spelar in men genom att börja med dessa moment kan du komma en bra bit och i vissa fall ganska långt.  Och behovet av konkreta tips finns verkligen. Vi går här igenom Descriptions betydelse och hur den bör utformas ur ett SEO perspektiv. Fortfarande  än idag finns tydliga exempel på när description taggen inte utnyttjas alls eller utnyttjas på fel sätt. Att bara tillämpa dessa parametrar kommer inte räcka men oavsett måste de göras.

Kolla gärna in de övriga SEO-Guiderna också!
guide_description

Vad är Description taggen?

Description taggen är en meta tagg. Taggen återfinns, eller kan läggas till, högst upp i koden på dina webbsidor tillsammans med övriga meta taggar, exempel se nedan.

<html>
<head>
<title>Här är alltså Title taggen och här bör man skriva relevant information</title>
<meta name=”description” content=
“Här är alltså Description taggen och här bör man skriva relevant information” />
</head>
<body>
Brödtext, webbsidans content  och innehåll.
</body>
</html>

Varför är Description taggen viktig?

Description taggen kan beskrivas som en kort ingress för ett kapitel  i en bok, den utvecklar och beskriver det som en SEO optimerad Title redan talat om för besökare och sökmotorer gällande vad den specifika webbsidan handlar om. Varje sida på webbplatsen bör ha en unik och egen Description som ytterliga beskriver och hjälper Title att förklara vad respektive sida beskriver och informerar om.

Det är också Description taggen som är den beskrivande text som återfinns i sökmotorernas resultatlistor (SERP). Eftersom Description taggen utgör en del av vad som visas i SERP är den också en av de avgörande faktorerna då besökaren skall välja att klicka på en länk. Är texten nog relevant för besökaren? Finns det någon annan länk som verkar bättre och mer relevant för det som just eftersökts? Description taggen bör innehålla viktiga sökord  och call to actions för att tydliggöra och förklara för besökare och sökmotorer vad sidan handlar om och vad man som besökare kan förväntas finna på sidan.

Description taggen syns inte för besökare (om denne inte väljer att visa källan) väl är inne på webbplatsen.

Och så här ser kan Description se ut i sökmotorernas resultatlistor (SERP, se nedan.

Description SEO Guide SESNordic. Så här presenteras Description taggen i sökmotorernas resultatlistor

Slutsats

Description taggen är en otroligt viktig tagg ur ett SEO perspektiv. Description redogör ytterligare och hjälper Title taggen, att förklara och tydliggöra för besökare och sökmotorer vad sidan handlar om. Description hjälper även sökmotorerna att kategorisera webbsidans innehåll.

7 Tips för utformning av Description tagg

Description taggen skall alltså ytterlig beskriva för besökare och sökmotorer vad sidan handlar om. I likhet med all text på din webbplats skall även Description taggen utformas för dina besökare. Det är besökarna du vill skall finna din webbplats intresant, inte i första hand sökmotorerna, det kommer till stor del på köpet om du får dina besökare att  gilla din site 🙂  Som för Title taggen: Skriv Description taggen för dina besökare – men utforma dem för sökmotorerna!

 1. Längd på Description taggen
  Description taggen bör inte innehålla mer än ca 135-155 tecken (inklusive mellanslag). Om den skrivs för lång bryts den av för att avslutas med …
 2. Placering av sökord
  Placera dina viktigaste sökord i samma ordning som du placerat dem i Title. Visa med det vilket sökord som är mest relevant för just din verksamhet.
 3. Ha en unik Description tagg för varje sida på webbplatsen
  Varje sida på webbplatsen bör alltså ha en unik Description. Det underlättar för sökmotorerna att kategorisera ditt innehåll och tydliggör även för besökare vad dina sidor handlar om. Du har antagligen inte samma innehåll på flera sidor på din webbplats utan det är unikt för vare sida. Det bör alltså även description vara.
 4. Gör Description taggen relevant för ditt innehåll
  Gör Description taggen relevant för din sidas innehåll. Beskriver den kärnan i vad sidan innehåller? Möt användarnas förväntingar genom att skriva en relevant Description. Google tillhandahåller i Google Analytics CTR, Click Trough Rate, för sidor och sökord på din webbplats. Inte bara för att. Du bör se till att få ett högt värde för CTR, det betyder att besökarna upplever din site som relevant. Och det kommer Google att premiera. Ett Relevant resultat. Gör Description taggen relevant.
 5. Upprepa inte sökord i onödan
  Det kommer inte leda till högre ranking. Upprepa alltså inte sökord i onödan, då utnyttjas inte Description taggens fulla potential.
 6. Locka dina besökare!
  Är Description taggen lockande för dina besökaren? Låt gärna Description taggen sticka ut och utmärka sig bland alla de andra länkarna, dina konkurrenters länkar i SERP. Vad fångar besökarens intresse? Försök fånga dina besökare och locka dem till att klicka på just din länk.
 7. Analysera och exprimentera!
  Undersök vad som fungerar bäst för just din målgrupp och dina besökare och givetvis även för sökmotorerna.  Om du tycker att du får lite klick i förhållande till antalet visningar så testa att ändra lite i din Description tagg. Följ upp det hela i Google Webmaster Tools och Google Analtyics. Verkar Description taggen fungera? Verkar besökaren tycka att den är relevant? Analysera och experimentera.

Läs hela SEO Guiden uppdelad i 5 steg

Mer information:

Kontakta oss
Kurser online inom digital marknadsföring