SEO-Guide Del 4: Optimera ditt bildmaterial för besökare och sökmotorer

Att optimera sitt bildmaterial på webbplatsen för besökare och sökmotorer är ytterligare en av de faktorer som är av betydelse i din SEO strategi. Här går vi igenom hur detta skall göras samt varför det är viktigt och vilken påverkan det har för webbplatsens ranking i sökmotorerna.

Kolla gärna in de övriga SEO-Guiderna också!guide_bilder

Hur skall vi optimera vårt bildmaterial för besökare och sökmotorer?

Som med allt annat när det gäller SEO så är enskilda delar och moment inte lösningen till hög ranking. Här måste man ta ett helhetsgrepp om sin SEO strategi för att det hela skall resultera i det resultat man vill. Men att optimera sitt bildmaterial på webbplatsen är en av de delar man bör gå igenom. Nedan presenteras 4 punkter att checka av när du skall optimera ditt bildmaterial.

  1. Håll dina bilder små i filstorlek så att de inte tar upp för mycket utrymme. I ditt bildbehandlingsprogram ska du spara dem för användning på webb.
  2. Döp dina bilder till vad de visar. Allt för många gånger döps bilder till ex img-67543288.jpg. Detta säger förstås ingenting om vad bilden faktiskt visar.
  3. När du döper dina bilder så ha i åtanke vilken sida som bilden presenteras på. Vilka huvudsökord har du för den sidan, vad handlar den sidan om? Kan du få med viktiga sökfraser i bildnamnet så använd dig av detta. Förmodligen så visualiserar den bild du har på just den webbsidan något som rör det som beskrivs i text. Då är saken klar: Döp bilden till något där du också anger viktiga sökfraser.
  4. Använd alt-attributet för dina bilder och beskriv ytterligare vad bilden visar eller vad som händer för besökaren om denna klickar på bilden (om bilden går att klicka på och leder till något annat vill säga). Kom ihåg att även här använda dig av viktiga sökfraser och sökord (som är relevanta) även här. Denna text används även som en beskrivning på vad bilden innehåller för bl.a. synskadade som använder hjälpmedel som “Screen Readers” där sidan läses upp.

Överoptimera inte ditt bildmaterial! Gör det så tydligt och bra för besökaren som möjligt men ha sökmotorerna i åtanke 🙂

Varför ska vi lägga ner en massa tid på att optimera vårt bildmaterial för besökare och sökmotorer?

Allt handlar om relevans och tydlighet. Sökmotorerna vill leverera ett så relevant resultat för sina besökare som möjligt och det är vår uppgift att tydliggöra vår webbplats innehåll. För att beskriva för en sökmotor vad en bild visar måste vi tala om det.

  • Om du har en webbsida på din webbplats som behandlar ett specifikt ämne, tex röda stora bilar, så ökas relevansen för just den sökfrasen om du använder sökfrasen på ett strategiskt sätt i text, bildnamn, externa inlänkar, interna länkar alt-attribut m.m.
  • En stor andel av sökmotoranvändarna använder bildsök. För att öka möjligheten att finnas med vid bildsök bör du optimera dina bilder.
  • Sökmotorerna presenterar bilder redan på första resultatsidan vid vanligt sök. För att öka möjligheten att synas med sina bilder där bör man optimera sitt bildmaterial.
  • Människor som använder speciella hjälpmedel för att läsa av en webbplats har stor nytta av relevanta och beskrivande bildnamn och alt-texter för att få en korrekt uppfattning om vad en bild faktiskt visar.

Lycka till med arbetet att optimera ditt bildmaterial för sökmotorer och besökare!

Kontakta oss om du behöver du hjälp med att sökmotoroptimera dina bilder.

Läs hela SEO Guiden uppdelad i 5 steg

Mer information:

Kontakta SESNordic
Sökmotoroptimering med SESNordic
Webbanalys och Google Analytics med SESNordic
Aktuella kunder och referenser
SEO Föreläsningar och Kurser
SEO Tips och verktyg