SEO-Guide Del 3: Sökordsanalysen – En av de viktigaste grunderna för lyckad SEO

Sökordsanalysen är en av de enskilt kanske viktigaste delarna som bör göras ordentligt vid ett SEO arbete. Vilka sökord och sökfraser bör man arbeta med? Vad söker kunderna efter? Vad vill ni som företag bli förknippade med? Och hur är det nu med sökord och sökfraser, vad är bäst?

guide_sokordsanalys

Kolla gärna in de övriga SEO-Guiderna också!

Varför är Sökordsanalysen så viktig i SEO arbetet?

Om din webbplats är baserad på fel sökord/sökfraser kan det göra att dina presumtiva kunder inte hittar dig och att du därmed förlorar intäkter. Fel sökord/sökfraser kan också leda till god ranking på fraser vilka kortsiktigt genererar trafik men inte intäkter. Fel sökord/sökfraser kan även leda till god ranking men på sökord som inte era kunder söker på, eller som det sökts mycket lite på i sökmotorerna överhuvud taget. Och det är ju ingen mening att ligga 1:a på något som ingen söker på.

Här kommer vi gå igenom och ge svar på vanligt ställda frågor rörande sökordsanalysen. Och vi går även igenom 10 konkreta tips för lyckad sökordsanalys och etisk Sökmotoroptimering SEO.

Ett av de vanligaste misstagen är att vi tror att vi vet hur kunderna hittar oss och vad de söker på. Det vet vi oftas inte, inte utan att ha analyserat det hela. Så för att lyckas med er SEO strategi: Gör en ordentlig och genomgående sökordsanalys.

10 Tips för lyckad sökordsanalys och god strategi för etisk Sökmotoroptimering SEO

  1. Utnyttja den statistik som Google Analytics ger. Vilka sidor kommer era besökare in på idag via organiskt sök exempelvis? Hur ser trafiken via hänvisningskällorna ut?
  2. Om du parallellt arbetar med någon form av sökordsannonsering, såsom ex Google Ads, så analysera trafiken från dina köpta länkar. Vilka sökord/sökfraser är det som genererar affärer? vilka sökord/sökfraser är det som ger ett “bra” besök och vilka sökord/sökfraser är det som har hög avvisningsfrekvens? Ett bra besök är ett besök där du i ett vidare perspektiv kan räkna hem din annonsering.
  3. Utnyttja även statistiken från Google Search Console eller Bing Webmaster Tools. Här kan du utläsa vilka sökfraser och sökord som besökarna idag hittar din webbplats via.
  4. Utnyttja även informationen ang. externa länkar som återfinns i Google Search Console. Här kan du få underlag till hur besökarna kategoriserar er webbplats samt även få uppslag till andra sökfraser och sökord.
  5. Om din bransch och dina sökord är väldigt konkurrensutsatta kan det vara en god ide att börja driva in trafik via long-tail sökord (där även huvudsökordet finns med). På så sätt har du större chans till högre ranking och när du väl har nått god ranking för long-tail sökord kan det i sin tur leda till fler inlänkar, naturligt. På detta sätta arbetar du långsiktigt upp trust för dina sökord.
  6. Analysera dina konkurrenter. Vilka sökord och sökfraser använder de?
  7. När det gäller att välja sökord så resonera med säljare, first-liners och kundtjänsten på företaget. Vilka sökord/ sökfraser och termer är det som kunderna efterfrågar? Vad är det kunderna vill ha hjälp med? Här finns goda uppslag till sökord och sökfraser.
  8. När du arbetar fram dina sökord, tänk ur besökarens synvinkel. Vad kan de tänkas söka på för att vilja finna din webbplats?
  9. När du väl har ett uppslag av sökfraser och sökord kan du vidare ta hjälp av ex Sökordsplaneraren i Google Ads för att få information kring hur det söks på just dessa sökfraser i Google. Se informationen som en hint, inte som faktiska värden. Men det kan vara till god hjälp!
  10. Fråga dig själv om de sökord och sökfraser du tagit fram är riktigt relevanta för din verksamhet. Om du tänker dig in i besökarens synvinkel, svarar innehåller på din webbplats på “frågan” som besökaren ställt i sökmotorerna?

Ytterligare verktyg att ta hjälp utav är ex:
semrush och Keyword Tool.

Behöver du hjälp med att göra en sökordsanalys? Läs mer om vår SEO-tjänst.

Lycka till med arbetet med dina sökord och sökfraser!

Av Rebecca Hansson | VD SESNordic
rebecca.hansson@sesnordic.se
+46 (0)70 – 359 62 10
+46 (0)940 – 125 55
Google+ | Twitter

Läs hela SEO Guiden uppdelad i 5 steg

Mer information:

Kontakta oss
SEO
Google Analytics
SEO Guide