Ändring gällande frasmatchning och modifierare av breda matchningar i Google Ads

Ändring gällande frasmatchning och modifierare av bred matchningar i Google Ads

Från och med februari 2021 kommer frasmatchning att inbegripa modifierare av bred matchning (MBM). Google Ads gör ändringen för att förenkla sökorden och göra det lättare att nå relevanta kunder. Ändringen medför att både frasmatchade sökord och MBM-sökord får samma matchningsbeteende och kan leda till annonsvisning när sökningen har samma innebörd som dina sökord.

Det nya matchningsbeteendet tar hänsyn till ordföljden när den är relevant för innebörden. Ett exempel: Det frasmatchade sökordet ”flyttjänster Stockholm till Göteborg” innefattar precis som tidigare sökningar som ”billiga flyttjänster Stockholm till Göteborg”. Efter ändringen innefattar det också sökningar som tidigare bara matchades med modifierare av breda matchningar, som ”Stockholm företag flyttjänster till Göteborg”. Frasmatchade sökord visar inte annonser vid sökningar där söktermerna har omvänd ordföljd (till exempel sökningar efter flyttjänster från Göteborg till Stockholm).

Bildkälla: Google.

Från och med juli 2021 går det inte längre att skapa MBM-sökord, men samma matchningsbeteende kan därefter åstadkommas med frasmatchning. Befintliga MBM-sökord leder till annonsvisning enligt det nya matchningsbeteendet. Du kan läsa mer om den här ändringen i Google Ads officiella tillkännagivande av det nya beteendet.

Ändringen blir tillgänglig för annonsörer på följande språk: engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, ryska, spanska, tyska. För alla andra Google Ads-språk lanseras det nya matchningsbeteendet senare i år.

Du behöver inte ändra dina frasmatchade sökord eller MBM-sökord för att ändringarna ska tillämpas.

Hur konverterar jag MBM-sökord till frasmatchade sökord?

Viktigt att tänka på: Dina befintliga MBM-sökord fortsätter fungera som tidigare och det finns inga fördelar med att konvertera MBM-sökord. Om du ändå väljer att konvertera dina MBM-sökord till frasmatchning flyttas resultatstatistiken för MBM-sökorden inte över till de nya frasmatchade varianterna av sökorden.

När ändringen har trätt i full kraft i april 2021 kanske du vill konvertera dina MBM-sökord till frasmatchade sökord. Google Ads kommer under året att lansera nya verktyg som gör det lättare att konvertera MBM-sökord. För att hjälpa dig att ta bort dubbletter av frasmatchade sökord och MBM-sökord kommer Google att visa rekommendationer om att ta bort överflödiga MBM-sökord i annonsgrupper som redan innehåller samma sökord med frasmatchning. 

Påverkar detta sökordets kvalitetsresultat?

Ändringen påverkar inte kvalitetsresultatet.

Har du frågor kring detta? Tveka inte att kontakta oss 🙂

Källa: Google

Har du frågor? Kontakta oss!