Etisk Sökmotoroptimering SEO, Sökstrategier och Sökoptimering

Etisk Sökmotoroptimering SEO, Sökstrategier och Sökoptimering – Rebecca Hansson, Senior Search Strategist på SESNordic reder ut begreppen!

Rebecca Hansson, Senior Search Strategiest | SESNordicSökmotoroptimering, Sökoptimering, Sökstrategier, SEO och etisk Sökmotoroptimering. Dessa är några av de termer det talas och skrivs väldig mycket om då det gäller marknadsföring i sökmotorerna. Alla är rätt och riktiga och avser i stort sett samma sak. Men vad betyder och innebär det egentligen? Vad gör SEO byrån rent praktiskt vid en etisk Sökmotoroptimering?
Här får du svar på dessa frågor.

Vad betyder Sökmotoroptimering, SEO och etisk Sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering är direkt översatt från Search Engine Optimization, som i sin tur har förkortningen SEO. I Sverige använder vi mest termerna SEO och Sökmotoroptimering när vi talar om optimering av webbplatser för den organiska resultatsidan i sökmotorerna (SERP – Search Engine Result Page). Sökmotoroptimering och SEO betyder optimering och förbättring av webb- och webbmaterial för bättre placering i sökmotorerna. Etisk Sökmotoroptimering betyder helt enkelt att detta görs på ett etiskt, regelrätt och transparant sätt. SEO ska alltid vara etisk Sökmotoroptimering, inget annat.

Vad innebär Sökmotoroptimering, SEO och etisk Sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering SEO och etisk Sökmotoroptimering innebär ett långsiktigt arbete med webbplatsen där sökordsanalyser, rankinganlyser och webbanalyser med bland annat Google Analytics är mycket viktiga delar i arbetet. Att arbeta med etisk Sökmotoroptimering för sin webbplats innebär bland annat att webbplatsen kommer högt upp i sökmotorernas resultatlistor, att besökare av rätt anledning väljer att klicka på webbplatsens rankade länkar och att besökare gör det man vill att de ska göra på webbplatsen = Avslut som ger Resultat.

Vad betyder Sökoptimering och Sökstrategier?

Sökoptimering betyder övergripande optimering för sök. Sök gör vi inte endast i sökmotorer, utan även på facebook, youtube, bloggar, internt på olika webbplatser, i kataloger osv. Sökstrategier betyder att strategier tas fram för framgångsrikt sök.

Vad innebär Sökoptimering och Sökstrategier?

Sökoptimering innebär att ett större grepp tas kring sök och där det finns potential att komma bra till i sök. En Sökstrategi innebär att en genomtänkt och grundad plan/strategi tas fram för sök i olika digitala medier. Det kan tex vara en sökstrategi för sociala medier eller en sökstrategi för optimering i sökmotorerna. Det bästa och mest långsiktiga resultat återfås då genomtänkta och kanaliserade sökstrategier integreras i den interna organisationen då all digital kommunikation förr eller senare blir sökbar.

Vad gör den anlitade SEO strategen rent praktiskt vid en Etisk Sökmotoroptimering?

Vad SEO strategerna på den anlitade SEO byrån (SESNordic i detta fall) rent praktiskt gör vid en etisk Sökmotoroptimering är beroende på vilket nuläge kunden befinner sig i, behovet, förutsättningen, vilken målsättning vi kommit fram till, hur webbplatsen är uppbyggd (ur många aspekter), konkurrens osv. Några delar går vi dock alltid igenom, men i mycket varierande form. Dessa delar är:

  • Teknisk optimering
    Omfattande analys av tekniskt material och innehåll på webbplatsen
  • Redaktionell optimering
    Omfattande analys av redaktionellt innehåll på webbplatsen
  • Länkstrategi
    Omfattande analys an inter- och extern länkning

Det finns inga färdiga lösningar för Sökmotoroptimering och sök. Samtliga projekt arbetas fram utifrån kundens nuläge, behov och förutsättning och här presenterar vi en skräddarsydd tjänst inom SEO för bästa resultat.

Vill du veta mer kring etiskt Sökmotoroptimering SEO kontakta oss eller kika runt här på vår webbplats.
 

Har du frågor? Kontakta oss!