Vill du veta om Din hemsida blivit träffad (positivt, negativt el. inte alls) av Google May 2020 Core Update som rullade ut med början 3-4 maj?

Vill du veta om Din hemsida blivit träffad (positivt, negativt el. inte alls) av Google May 2020 Core Update som rullade ut med början 3-4 maj?

Användbara tekniker

För att ta reda på om din webbplats blivit träffad av Google May 2020 Core Update kan du använda följande tekniker:

 • Kontrollera webbplatsens trafik i Google Analytics – Har den minskat sedan 3-4 maj?
 • Kontrollera din webbplats ranking i Google – Har den försämrats sedan 3-4 maj?
 • Kontrollera dina konkurrenters ranking i Google – Har det förändrats kring 3-4 maj?
 • Kontrollera Google Trends och andra likvärdiga verktyg för att undersöka sökningar nationellt och globalt på viktiga sökfraser inom ert verksamhetsområde – Ta reda på hur det söks på det du vill synas på i Google. Har sökningarna minskat? Är sökningarna densamma eller har de ökat?

Bra verktyg att ta hjälp av för att utföra teknikerna

För bästa resultat rekommenderar vi följande verktyg för att säkerställa att data är korrekt och för att validera dina din webbplats funktioner.

 • Google Analytics – visar trafik, målgrupp, engagemang och mycket mer för vald tidsperiod men även i realtid
 • Google Ads – sökordsverktyget ger svar hur det söks i Google efter ord och fraser för valda tidsperioder, ger även förslag på relevanta termer
 • Keyword Tool – sökordsverktyg som likt Google Ads sökordsplanerare ger svar hur det söks i Google eller annan vald sökmotor efter ord och fraser för valda tidsperioder, ger även förslag på relevanta termer
 • SEMrush – visar bl.a. ranking / placering över tid i Google för valda sökfraser
 • SEMrush – sökordsverktyg
 • SEMrush – konkurrentanalys
 • Google Search Console – analys bl.a av hur Google se din webbplats

Behöver du hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Har du frågor? Kontakta oss!