Kursdatum för SEO, Google Analytics, Google AdWords, SEO, Digital marknadsföring och Google Analytics samt SEO och Skriva för webben

SESNordic presenterar datum gällande kurser inom onlinemarknadsföring och sök för q1 och q2 2016 i Stockholm. Förutom heldagskurserna i Google Analytics, Google AdWords och Sökmotoroptimering SEO lanserar SESNordic omfångsrika 2-dagars kurser i SEO och Skriva för webben samt SEO, Digital marknadsföring och Google Analytics.

SEO-kurs

-Genom att lägga till en extra dag samt utveckla och sammanföra ytterst relevant kursinnehåll på två av våra kurser hoppas vi kunna tillgodose det behov som finns och givetvis att få utbilda fler inom området onlinemarknadsföring. Det finns en stor efterfrågan och de två nya, bredare, kurserna SEO, Digital marknadsföring och Google Analytics samt SEO och Skriva för webben kompletterar vårt utbud på ett bra sätt. Vi har fått mycket god respons och höga betyg på våra öppna utbildningar samt förfrågningar om vi inte kan anordna fler kurser och där har just SEO, Digital marknadsföring och Google Analytics samt SEO och Skriva för webben utmärkts, säger Rebecca Hansson VD SESNordic.

Vilken är målgrupp för kurserna?

– Våra kurser är öppen för samtliga som vill lära sig mer inom onlinemarknadsföring och det flesta av kurserna erhålls på både grund- och avancerad nivå. SEO, Digital marknadsföring och Google Analytics samt SEO och Skriva för webben lanseras som grundkurser. Gemensamt för SESNordics kurser är att de passar den som vill lära och få de bästa förutsättningarna att själv kunna arbeta vidare med sök, säger Rebecca Hansson.

Vad är nytt med kurserna SEO, Digital marknadsföring och Google Analytics samt SEO och Skriva för webben?

På den samlande kursen SEO, Digital marknadsföring och Google Analytics lär sig deltagaren att använda och förstå viktiga verktyg som finns på marknaden och hur dessa kan integreras i verksamheten. Kursen ger en god övergripande grund där deltagaren även lär sig processen för kontinuerlig uppföljning, analys och utvärdering. Vad som är utmärkande nytt är just att den går över flera kanaler och på ett sammanfattande sätt beskriver hur deltagaren utifrån strategiska val kan optimera sin digitala närvaro. Både Sökmotoroptimering SEO, Google AdWords och Google Analytics berörs. En sammanfattande ”kom-igång-nu kurs” kan man säga.

– Kursen SEO och Skriva för webben behandlar under två dagar bland annat hur vi skriver för både besökare och sökmotorer, viktiga redaktionella och tekniska optimeringsparametrar,vanliga fallgropas samt hur vi ytvärderar och mäter resultat. Att behärska tekniken bakom att skriva för webben samt hur innehåll hänger ihop med lyckade resultat för sökmotoroptimering SEO ger enorma fördelar,fortsätter Rebecca Hansson.

De nya kurserna och samtliga datum och kursorter återfinns på SESNordics kurssida.

Genom denna satsning hoppas vi på ytterligare möjlighet att sprida information och kunskap inom digital marknadsföring samt hjälpa fler företag att växa och utvecklas på webben, avslutar Rebecca Hansson.

 

Har du frågor? Kontakta oss!