Marika Sjöberg blir teknisk chef på SESNordic

Marika Sjöberg - Technical manager/Project manager
rebecca@sesnordic.se

Marika Sjöberg, senior projektledare på SESNordic, tillsätts som teknisk chef, Technical manager, på SESNordic AB

Marika, som i grunden är högskoleingenjör inom datateknik med ytterligare  2 års studier vidare till civilingenjör vid Luleå Tekniska universitet, har arbetat på SESNordic sedan starten 2012. Marika har en genomgående och djup kunskap och förståelse för samtliga tekniska projekt som SESNordic arbetat med under åren. Marika har även utvecklat interna system för både rapportering mot kunder och omvärldsbevakning. Marikas tekniska kompetens och lyhördhet har varit en av de avgörande faktorerna för SESNordics framgång och utveckling.

Marika Sjöberg, Teknisk chef och Rebecca Hansson, VD SESNordic

Marika Sjöberg, Teknisk chef och Rebecca Hansson, VD SESNordic

Som ett led i den utvecklings- och tillväxtfas SESNordic idag befinner sig i är det ett naturligt och logiskt steg att tillsätta Marika som teknisk chef. Det innebär ett stort ansvar för bland annat kvalitetssäkring och utveckling av projektledares arbete och för just detta är Marika en oerhörd tillgång, säger Rebecca Hansson VD SESNordic.

Marika kommer även i positionen av teknisk chef att ingå i ledningsgruppen som idag består av VD och styrelsemedlemmar.

Jag tycker det känns väldigt bra att ha fått förtroendet att bli teknisk chef. Då jag varit med från starten och utvecklingen av verksamheten och under bolagets tillväxt, och det har varit väldigt roligt att se och uppleva hur företaget har växt, så känns det engagerande och utvecklande att bidra med min kompetens på detta sätt., säger Marika Sjöberg Teknisk chef SESNordic.

 

Har du frågor? Kontakta oss!