Parallell spårning för Displaykampanjer nu obligatoriskt i Google Ads

Google Ads införde redan 2018 parallell spårning som en valfri funktion för att påskynda inläsningen av målsidan. Med denna funktion leds användarna direkt till webbplatsen medan all klickmätning sker i bakgrunden.

Parallell spårning är numera obligatoriskt, inte bara för textkampanjer utan även displaykampanjer.

Parallell spårning obligatoriskt för Displaykampanjer från idag

För att ge användarna en bättre upplevelse av målsidan blir parallell spårning obligatorisk i alla displaykampanjer i Google Ads från och med den 31 juli 2019. Parallell spårning blir den enda klickmätningsmetoden för displaykampanjer i Google Ads.

Dessutom blir parallell spårning för videokampanjer tillgängligt senare i år och blir obligatorisk under 2020.

Vad du måste göra

Kontakta den som hanterar dina displaykampanjer i Google Ads och försäkra dig om att dina kampanjer är redo för parallell spårning.

Om du behöver ändra webbadresser för annonser måste dessa annonser granskas. Därför bör du kontakta din leverantör så snart som möjligt för att höra om det behövs några ändringar. För att undvika förseningar på grund av granskning rekommenderas att du sprider ut ändringarna över flera dagar om du har displaykampanjer i flera konton.

Om du redan använder parallell spårning behöver du inte göra någonting.

Har du frågor? Kontakta oss!