Teknisk Sökmotoroptimering SEO – Vad är det? Och de 25 viktigaste åtgärderna.

Teknisk Sökmotoroptimering SEO – Vad är det?

Kort beskrivet innefattar teknisk sökmotoroptimering SEO en fullständig analys av webbplatsens tekniska bakgrund, struktur, innehåll och funktioner.

Vi tittar på samtliga tekniska aspekter i koden som bygger upp er webbplats, både det som syns och det som ligger enbart i kod och inte visualiseras.

Den löpande tekniska sökmotoroptimeringen består av fortlöpande kontroll av webbplatsen tekniska skick och prestanda samt kontoroll av att nya tekniska funktioner som implementeras är så sökmotoroptimerade det går.

25 av de viktigaste åtgärderna för teknisk sökmotoroptimering

 1. Borttagning / omskrivning av inkorrekt, trasig och/eller snurrig kod och kodstruktur. Trasig eller ostrukturerad kod gör webbplatsen långsam och är inte bra vare sig för Google (som får svårt att läsa och förstå webbplatsen, vad som är viktigt osv) eller besökare (som kan uppleva en långsam och rörig webbplats).
 2. Åtgärder och korrigeringar för inkorrekt rubrikstruktur (dåligt för både Google och besökare)
 3. Skräpkod, skräplänkar, kommentarer och smygreklam. Givetvis måste webbutvecklarna få kommentera sin kod, det underlättar för alla inblandade 🙂 Men här menar vi rena struntkommentarer som vi faktiskt tyvärr ofta ser. Dessutom är ofta den som beställt och faktiskt äger hemsidan omedveten om att denna typ av kod och länkar finns på webbplatsen. Oetiskt tycker vi och därför rensar vi bort sådant om inte kunden vill annat såklart 🙂 Irrelevanta länkar och onödig kod påverkar hemsidans hastighet negativt och det är såklart inte bra.
 4. Versionskontroll av CMS verktyg, påverkar funktion och säkerhet bl.a.
 5. Versionskontroller av tillägg, påverkar funktion och säkerhet bl.a.
 6. Versionskontroller av moduler som är utdaterade, påverkar funktion och säkerhet bl.a.
 7. Kontroll av server, nivå och innehåll – Är prestandan optimal i förhållande till era mål?
 8. Kontroll av webbplatsens hastighet
 9. Kontroll av webbsidornas statuskoder (202,404, 301, 302, 502 osv…).
 10. 301 ompekningar där det missats eller helt enkelt inte gjorts
 11. Kontroll av navigationen
 12. Kontroll av GA (Google Analytics) för implementering och justering (ex: filterjustering)
 13. Kontroll av Google Analytics spårning för e-handel där det är aktuellt
 14. Kontrollera GCS (Google Search Console)
 15. Kontroll och hantering av sitemap.xml
 16. Kontroll av mobilvänligheten
 17. Kontroll och applicering av schema-markup
 18. Lösa dupliceringsproblem och implementera kanoniska URL:er (canonicals)
 19. Implementering av Javascript utan att försämra rankningen
 20. Implementera PWA (progressive web applications)
 21. Implementering av AMP (accelerated mobile pages)
 22. Koppling av sitemap.xml till GSC
 23. Kontroll och hantering av robots.txt
 24. Kontroll och åtgärder för bildformat
 25. Kontroll och åtgärder för bildnamn

Givetvis finns det så mycket mer att göra beroende på bransch, organisationsmål, budget, behov och efterfrågan, men kortfattat är detta en stor del av Vad Teknisk Sökmotoroptimering SEO är.

Har du frågor? Kontakta oss!