Koppla sökorden mot målsidor på din webbplats – SESGuide

När en användare gör en sökning i t.ex. Google är det viktigt både ur ett besöksperspektiv men även sökmotorperspektiv att besökaren kommer direkt in på korrekt sidan som motsvarar söktermen. Det är för att besökaren inte ska behöva navigera sig igenom webbplatsen för att hitta det den sökte efter. Det ger även ett bättre resultat i sökmotorerna eftersom det är den mest relevanta sidan som kommer upp. Därför är det viktigt att strukturera upp sökord mot målsida för att leverera så relevant sökresultat som möjligt.

Kolla in SESGuide där Rebecca Hansson kort berättar om kopplingen sökord mot målsida.

 

Video Transkription

Hej och välkommen till SESGuide, det här är Rebecca Hansson. Idag ska vi tala om kopplingen mellan sökord och målsida på din webbplats.

Här har du då gjort din sökordsanalys och bestämt dig för att det är de här sökorden som jag vill komma bra till på när någon gör en sökning i exempelvis Google. Sedan har du då din webbplats som består utav ett antal sidor så här. Det är inte optimalt att när någon gör en sökning på dessa sökord att besökaren kommer in till startsidan på webbplatsen utan det optimala är att vi skickar besökaren till korrekt motsvarande sida direkt.

Det här medför att vi tar sökord 1 att vara ansvarig för den sidan, sökord 2 för den sidan och sökord 3 för den sidan. Vi portionerar alltså ut våra sökord på målsidorna på vår webbplats. Det här ökar chansen markant att det är just den här sidan som kommer bra till när en besökare gör sökningen på det här sökordet.

Det var allt för idag. Tack så mycket. Hej då!

Har du frågor? Kontakta oss!