SEO länkar och intern länkstrategi – SESGuide

Interna länkar är de länkar som kopplar ihop dina sidor på webbplatsen och de utgör en del av den viktiga länkstrategin på webbplatsen. Det handlar dels om att öka relevansen för viktiga sökord och sökfraser på målsidorna på webbplatsen men givetvis också för att underlätta för besökarna att navigera genom din webbplats och upptäcka fler sidor.

Vid intern länkning ska du ha dina viktiga sökord i åtanke samt hur du har kopplat sökord och målsida. Använd inte “läs mer”-länkar, det behövs inte. Besökarna vet att en understruken text är en länk så utnyttja dina kunskaper om koppling sökord-målsida samt dina viktiga sökord och fraser när du skapar dina interna länkar som del i din viktiga SEO länkstrategi.

Se senaste SESGuide där Rebecca Hansson berättar mer om intern länkning och länkstrategi.

Whiteboard för SESGuide: SEO länkar och intern länkstrategi.

sesguide-koppla-sokord

Video Transkription

Hej och välkommen till SESGuide, det här är Rebecca Hansson. Idag ska vi tala om intern länkning dvs. hur man länkar mellan de olika sidorna på den egna webbplatsen.

Här har vi då en webbplats som består utav x antal undersidor. Här har vi bl.a. om mössor, skor och vantar. Vi tar oss en närmare titt på sidan för vantar. Vantar innehåller då förstås ytterligare information om mina vantar men här nämner jag också kanske mina övriga produkter eller relaterade produkter exempelvis.

I det här fallet nämner jag då mina mössor. När jag skriver någonting om mina mössor här så ska jag också länka in de till undersidan här och samma sak gäller förstås om jag skriver något om mina skor, då länkar jag till mina skor här. På det här sättet så underlättar jag också för besökaren att faktiskt navigera på webbplatsen.

Det gäller inte bara de specifika kategorisidorna på min webbplats, det här med intern länkning, utan även exempelvis ”om oss”-sidan eller andra generella sidor. På ”om oss”-sidan så kanske jag har en text som generellt beskriver vad som erbjuds på min webbplats och självklart så nämner jag någonting här om mina vantar t.ex. så länkar jag in till mina vantar. Detsamma gäller för de övriga tjänsterna eller produkterna som jag har givetvis.

Väldigt ofta kan man tyvärr se sådana här länkar, ”läs mer”-länkar, de tar vi och struntar i. Utan använd de här viktiga sökorden som du nu faktiskt har tagit fram, använd de istället för sådana här ”läs mer”-länkar och öka relevansen för de här målsidorna.

Tack så mycket och det var allt för idag. Lycka till!

Har du frågor? Kontakta oss!