Bing Ads

Annonsera med Bing Ads och öka er synlighet! Annonserna i Bing visas i sökresultatet när era kunder söker efter era tjänster och / eller produkter. Med Bing Ads har ni möjlighet att nå ut till en bredare marknad till ett lågt pris!

Riktad annonsering i Bing Ads

Ni har möjlighet att rikta er annonsering mot specifika målgrupper inom ett geografiskt område. Stärk ert varumärke och satsa på bred – kanske global annonsering eller rikta marknadsföringen till ett land, en stad eller ett visst avstånd från er butik.

Bing PPC - Pay per Click

Textannonserna i Bing visas intill sökresultatet. När era kunder söker efter era tjänster så dyker alltså er annons upp  i sökresultatet. Alla visningar av annonserna är gratis – Ni betalar först när någon klickar på er annons. Ni når alltså potentiella kunder som gjort ett aktivt val och som efterfrågar just era tjänster vilket ökar era möjligheter till lönsamma affärer.

Analysera och Optimera

Genom verktygen i Bing Ads samt med hjälp av Google Analytics så analyserar och optimerar vi kontinuerligt era annonser. Varje klick och interaktion är mätbart och ni kan enkelt se på vilket sätt en annons påverkar besökarnas beteende på er webbplats. Ni kan se vilka sidor de besöker, vilka produkter som är mest intressanta eller vilken målgrupp som är mest benägen att genomföra ett köp eller en konvertering. Vi ser vilka annonser som behöver förbättras och ser till att ni får bästa resultat med er kampanj!

 

Låt oss hjälpa er till en lyckad kampanj i Bing Ads!

Vid allt samarbete med SESNordic tilldelas ni en personlig kontakt som tar det övergripande ansvaret över er kampanj i Bing Ads och ser till att ni når bästa resultat.

Grunden till lyckad annonsering ligger i en ordentligt sökordsanalys som vi genomför tillsammans med er. Därefter tar vi gemensamt fram vilken geografisk målgrupp era annonser bör visas inom och kommer överens om en budget som passar er.  Vi sätter upp ett konto åt er i Bing Ads där alla rättigheter tillhör er. Med hjälp av våra analysverktyg ser vi sedan till att optimera er kampanj för bästa möjliga resultat. Har ni redan en annonskampanj i t.ex. Google AdWords kan ni enkelt föra över dessa till Bing!

SESNordic är certifierade i Bing Ads och Google Analytics.