Mätning och datainsamling

För att ta reda på hur och på vilket sätt vi kan förbättra konverteringarna på er webbplats analyserar vi er data. Genom att analysera era besökares beteende kan vi hitta problem och upprätta hypoteser för att öka konverteringsgraden på er webbplats. Vi använder egna implementerade verktyg för datainsamling eller hjälper er att sätta upp Google Analytics.

Definiera mål

Vi går tillsammans igenom med er vilka mål ni har idag på webbplatsen. Vi ser över hur det hela kan utvecklas, vad ytterligare som bör mätas och hur konverteringsmätningen kan sättas upp. Här tar vi reda på vad ni vill att era besökare ska göra på webbplatsen. Ni kan berätta för oss vad ni vill mäta och vi implementerar mätningen åt er.

A/B testning

Vi utför A/B tester och multivariationstester. Med få men tydliga förändringar i UX-design leder vi era besökare mot era konverteringsmål. Vi implementera i A/B split program, vanligtvis Google Analytics, och följer löpande utvecklingen av testen. Testerna ger konkreta resultat för hur er webbplats kan optimeras ytterligare för att öka konverteringsgraden.

Analys och utveckling

Vi analyserar resultaten grundligt och implementerar nödvändiga förändringar på webbplatsen för att öka konverteringsgraden. Vi förbättrar och tar fram nya förfinade hypoteser som ytterligare kan öka er konverteringsgrad. Konverteringsgraden kan öka mer ännu några procent och vi hjälper er med det.

Vad är Konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering (CRO) handlar om att öka konverteringarna på er webbplats. Det kan exempelvis röra sig om att öka försäljningen, öka antalet ifyllda leadsformulär, öka andelen kontaktförfrågningar eller något helt annat.

Det handlar om att få era besökare att göra det ni vill att de ska göra på er webbplats.

Konverteringsoptimering knyts samman med företagets affärsmål. Vilka affärsmål ni vill ska nås och hur webbplatsen kan utformas för att maximera möjligheten att nå dessa mål.

Hur fungerar konverteringsoptimering?

Det gäller att testa och till hjälp använder vi A/B split tester och multivariationstester. Enkelt förklarat fungerar ett A/B test så att en version av webbsidan visas för en viss del av dina besökare och en annan version, av samma webbsida men med få och tydliga förändringar i design, visas för den andra delen besökare. Resultatet kommer kunna visa vilken av dessa två versioner i A/B testet som faktiskt fick flest konverteringar.

Vår kompetens inom konverteringsoptimering CRO

SESNordic har mångårig erfarenhet av Konverteringsoptimering, A/B split tester och multivariationstester. Det ger dig som kund en trygg och stabil samarbetspartner för konkreta och skräddarsydda strategier för Konverteringsoptimering.

Vi har hjälpt många företag och organisationer att öka antalet konverteringar, dels löpande med befintliga kunder men även som punktinsatser åt företag som vill ha hjälp med just det.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Läs mer om våra tjänster inom SEO.