Optimering

Vi ser över nuläge, behov och potential. Oavsett budget finns alltid en möjlighet att göra saker lite bättre än vad de redan är. Ska ni annonsera på Facebook? Vilken är er målgrupp? Hur ser syfte ut? Tillsammans tar vi fram en strategi och väljer kanaler för marknadsföring i sociala medier som fungerar för just er.

Marknadsföring

Vi hjälper er med marknadsföring och annonsering i sociala medier (Facebook m.fl.) och skapar lyckade kampanjer utifrån rätt kriterier, målgrupp och syfte. I samråd med ert interna team optimerar vi er marknadsföring och ser till att ni exponeras för relevant publik och rätt målgrupper.

Mätning och Analys

Vi ansvarar för mätning och fortlöpande analys av er marknadsföring i valda sociala medier. Vi använder en kombination av automatisk rapportering och mänsklig analys och ser till att ni verkligen får ett givande resultat tillbaka. Det ska ge mer än vad det kostar.

Uppföljning

Vi analyserar och utvärderar resultatet av marknadsföringen och återkopplar med förslag på eventuella förbättringar samt ger strategiska rekommendationer och idéer för utformning, inriktning och upplägg för fortsatt annonsering i sociala medier.

Personlig kontakt

Med en personlig kontakt hos oss vägleder och hjälper vi er från start till mål att skapa riktade, målgruppsinriktade och geografiskt anpassad marknadsföring i sociala medier. Vi arbetar kontinuerlig med optimering av kampanjer och annonser och ger konkreta förslag till ytterligare förbättring, en av de viktigaste framgångsfaktorera för lyckad marknadsföring i sociala medier. Er personliga kontakt ansvarar för analys, rapportering och resultatuppföljning av er marknadsföring i sociala medier.

Vår kompetens i Social Media Marketing

SESNordic har mångårig erfarenhet av digital kommunikation och marknadsföring vilket ger dig som kund en trygg och stabil samarbetspartner för konkreta och skräddarsydda strategier för marknadsföring i sociala medier.

Vi har hjälpt många företag och organisationer med social media marketing (SMM) med allt från att öka relevant trafik in till webbplatsen, öka webbplatskonverteringar eller fler Gilla-markeringar till varumärkesstärkande annonsering och installation, integration och mätning av applikationer.

Vi hjälper er helt enkelt att stärka varumärket, öka och förbättra kommunikationen med presumtiva och redan etablerade kunder och skapa riktigt lyckade kampanjer.

Läs SEO tips för sociala medier!