Riktad Annonsering

Sökmotorannonsering med Google Ads ger er möjlighet att rikta annonseringen mot en specifik målgrupp som är intresserade av just era produkter och era tjänster. Utifrån sökord, plats, språk, intressen, ålder, dag eller tid på dygnet så kan ni effektivt styra över när era annonser ska visas för era kunder. Ni kan även justera vilka enheter som annonserna ska visas på vid olika tillfällen. Att rikta annonseringen mot de som redan är intresserade ökar möjligheterna till bättre konverteringar. Ni sparar pengar.

Kostnadseffektivt

Det är ni som bestämmer hur mycket ni vill betala för er marknadsföring. Med Google Ads olika möjligheter att styra er annonsering så utgår ni ifrån er budget och bestämmer hur mycket ni ska betala per månad, dag och annons. Väljer ni CPC (Cost per Click) betalar ni först när någon har tagit ett aktivt steg och klickat på annonsen och besöker er webbsida. CPM (Cost per Thousand Impresssions) reglerar kostnaden baserat på antalet visningar. Ett annat alternativ är CPA (Cost per Acquisition) – där ni betalar för varje konvertering.

Mätbart

Eftersom varje klick är mätbart kan ni enkelt ta reda på hur effektiva era annonser är och vilka av era olika annonser som generar mest. Ni kan mäta intresset för en viss produkt, se hur många faktiska besök som annonser leder till och se till att lägga mer tid och budget av er marknadsföring på de kanaler som ger bäst ROI (Return of Investment).

Dynamiskt

Alla annonskampanjer i Google Ads analyseras, redigeras och omstruktureras enligt önskemål och behov. Ni kan skapa fler annonser till samma kampanj eller ta bort de som inte är aktuella. Det finns även möjlighet att pausa en kampanj, till exempel för att lyfta en annan kampanj under viss tid. Vi ser till att ni får ut det bästa av just er annonsering!

Kostnadsfri offert

Vi tar ansvar för er sökmotorannonsering i Google, Bing och DuckDuckGo och ser till att kampanjerna ger ökade intäkter

SESNordic har gedigen erfarenhet av sökmotorannonsering och annonskampanjer med Google Ads, annonseri i Bing och DuckDuckGo.

Vi ger er en personlig kontakt som ser till att ge er de bästa möjligheterna och förutsättningarna att lyckas med era annonser.

Visste ni att genom att använda er av Googles Displaynätverk har möjlighet att nå ut till 90 % av internetanvändarna? Möjligheterna är många och begränsningarna få.

Vilket verktyg passar er verksamhet bäst? Var vill ni synas?

Välkommen att läsa mer om våra tjänster inom sökmotorannonsering!

Google Ads Använd Google Ads textannonsering som kampanjverktyg för att stärka ert varumärke genom att avsevärt öka er exponering i sökmotorerna.

Microsoft Advertising Med Microsoft Advertising når ni ut till era kunder på Sveriges näst största sökmotor bing samt DuckDuckGo.

Google Display Med över 20 miljoner webbplatser i displaynätverket har ni möjlighet att nå ut till era kunder var de än befinner sig.

Google Shopping Låt era kunder göra ett aktivt val direkt i sökresultatet. Med Google Shopping har ni möjlighet att öka både produktförsäljningen och konverteringarna på er sida!

YouTube-annonsering Nå fram med ert budskap med annonser på YouTube – en av världens största streamingkanaler.

Mobilannonsering Skapa och optimera annonser som är speciellt riktade till mobila enheter och appar.