Microsoft Advertising

Annonsera med Microsoft Advertising och öka er synlighet! Annonserna i Bing visas i sökresultatet när era kunder söker efter era tjänster och / eller produkter. Med Microsoft Advertising har ni möjlighet att nå ut till en bredare marknad till ett lågt pris!

Riktad annonsering i Microsoft Advertising

Ni har möjlighet att rikta er annonsering mot specifika målgrupper inom ett geografiskt område. Stärk ert varumärke och satsa på bred – kanske global annonsering eller rikta marknadsföringen till ett land, en stad eller ett visst avstånd från er butik.

Bing PPC - Pay per Click

Textannonserna i Bing visas intill sökresultatet. När era kunder söker efter era tjänster så dyker alltså er annons upp  i sökresultatet. Alla visningar av annonserna är gratis – Ni betalar först när någon klickar på er annons. Ni når alltså potentiella kunder som gjort ett aktivt val och som efterfrågar just era tjänster vilket ökar era möjligheter till lönsamma affärer.

Analysera och Optimera

Genom verktygen i Microsoft Advertising samt med hjälp av Google Analytics så analyserar och optimerar vi kontinuerligt era annonser. Varje klick och interaktion är mätbart och ni kan enkelt se på vilket sätt en annons påverkar besökarnas beteende på er webbplats. Ni kan se vilka sidor de besöker, vilka produkter som är mest intressanta eller vilken målgrupp som är mest benägen att genomföra ett köp eller en konvertering. Vi ser vilka annonser som behöver förbättras och ser till att ni får bästa resultat med er kampanj!

Låt oss hjälpa er till en lyckad annonsering i bing och DuckDuckGo med Microsoft Advertising!

Vid allt samarbete med SESNordic tilldelas ni en personlig kontakt som tar det övergripande ansvaret över er sökordskampanj i bing och/eller DuckDuckGo och ser till att kampanjerna bästa resultat.

Grunden till lyckad annonsering ligger i en ordentligt sökordsanalys som vi genomför tillsammans med er. Därefter tar vi gemensamt fram vilken geografisk målgrupp era annonser bör visas inom och kommer överens om en budget som passar er.

Vi sätter upp konto åt er i Microsoft Advertising där alla rättigheter tillhör er. Med hjälp av våra analysverktyg ser vi sedan till att optimera er kampanj för bästa möjliga resultat. Har ni redan en annonskampanj i t.ex. Google Ads kan vi enkelt föra över dessa till bing, DuckDuckgo och Microsoft Advertising!

SESNordic är certifierade både i Microsoft Advertising, Google Ads och Google Analytics.

Nyfiken på att se hur du idag ligger till i Google på 3 viktiga sökfraser?

I annat fall kan du köra SEO testet om du känner för det.