Profilera

Med hjälp av Googles avancerade mätverktyg, YouTube Analytics har ni möjlighet att rikta in era annonser på olika målgrupper. Liksom med övriga tjänster inom Ads riktar ni annonseringen bl.a. utifrån intresse, demografi och plats. Men med hjälp av YouTube Analytics kan ni välja unika, anpassade målgrupper till och med inom specifika intresseområden. Om ni som exempel säljer sportkläder kan ni välja att inte visa era annonser för alla sportintresserade utan rikta era annonser enbart mot de som är intresserade av extremsport.

Engagera

Kombinationen av bild, ljud och rörelse i en videoannons har förmågan att väcka ett känslomässigt engagemang som inte är möjligt med andra medier. Låt era kunder lära känna er, skapa en relation till era varumärke och era produkter. Genom riktad annonsering mot utvalda grupper så har ni möjlighet att sätta en personlig prägel på ert budskap. Detta leder till att era tittare att delar, kommenterar och gillar era annonser och på så vis ökar ni spridningen och medvetenheten om ert varumärke. Låt ert engagemang lysa genom annonsen och skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad kampanj.

Visualisera

Ni väljer själv var och hur era annonser ska visas på YouTube. Med TrueView InStream visas era videoannonser före eller efter själva videoklippet. Här gäller regeln att ni betalar först när besökaren tittat på videon i mer än 30 sekunder (eller hela videon om den är kortare) alternativt gjort en annan aktiv handling. Väljer ni TrueView Video Discovery visas er film som en annons vid sidan om YouTube-klippen, vid sökningar på  YouTube och på vissa webbplatser via Googles Displaynätverk. Här betalar ni först när någon aktivt klickar på annonsen för att se videon. Tillsammans med er beslutar vi om daglig budget så att det passar just era förutsättningar.

Optimera

För att mäta ert resultat undersöker vi visningsfrekvens, kostnad per visning CPV (Cost per View) samt klickfrekvens CTR (Click – Trough Rate). Visningsfrekvensen talar om hur många som valt att se hela videoklippet och detta indikerar på att ni lyckats med er annonsering. En hög visningsfrekvens leder till att du får en lägre CPV – ni betalar alltså en lägre kostnad per antal visningar. Om målet med er videoannonsering är att locka fler besökare till er hemsida är det CTR som är den mätning som ni ska fokusera på.

Anlita oss och lyckas med din Youtube-annonsering!

Idag använder omkring en tredjedel av alla internetanvändare YouTube dagligen. Den tid som spenderas framför videoklippen har successivt ökat till nuvarande 40 minuter var gång de använder kanalen.

Att annonsera på Youtube blir mer och mer attraktivt. Mer än hälften av dessa visningar sker via mobila enheter.

Som företag har ni möjlighet att här fånga era kunders intresse var de än befinner sig.

Filmklipp delas, visas och gillas via sociala medier och ökar era möjligheter till lyckad annonskampanj. Ni kan rikta er Youtube-annonsering till att enbart visas inom ett specifikt område eller se till att den når ut till så många som möjligt.

Med videoannonsering har ni möjlighet att engagera och kommunicera på ett helt annat sätt än med annan annonsering.

Vid ett samarbete med oss på SESNordic tilldelas ni en personlig kontakt som följer er och tar ansvar genom hela kampanjen.Ni får konkreta förslag till förbättringar och vi ser till att ni når bästa resultat med er videoannonsering. Vi är engagerade.