Nuläge

Vi utgår alltid från kunden. Samtliga projekt inom SEM är utarbetade utifrån nuläge, behov, förutsättningar och mål. Tillsammans med er tar vi fram en handlingsplan för bästa möjliga resultat. Ni kan vara lugna. Vi kan Sök.

Sökstrategi

Våra SEM specialister har mångårig erfarenhet och hjälper er att välja kanaler, inriktningsmetoder och format. I samarbete med er utarbetar vi en strategiplan för SEM aktiviteter anpassade helt efter er verksamhet.

Genomförande

Vi samarbetar med era interna team och externa aktörer. Genom samarbete och gemensam dialog genomför vi de utarbetade strategierna för SEM. Vi gör nödvändliga förändringar och rapporterar löpande till er enligt överenskommelse.

Uppföljning och mätning

Vi följer er Sökmotormarknadsföring och gör kontinuerliga djupdykningar och analyser för att underhålla och förbättra resultatet av er investering. Vi rapporterar och kommer med förslag på fortsatt förbättring.

Vad är Sökmotormarknadsföring SEM?

SEM står för Search Engine Marketing (Sökmotormarknadsföring). Sökmotormarknadsföring, eller Sökmarknadsföring, är en samlad term för marknadsföring i sökmotorerna. SEM innefattar dels olika typer av annonsering i sökmotorerna såsom Google, bing och DuckDuckGo men även Sökmotoroptimering, mobilannonsering, displayannonsering, annonsering i Facebook och annonsering i ex Youtube.

70-75 milj. sökningar i Google Sverige – Varje dag

Sökmotorerna är de i särklass största sälj- och köpkanalerna och bara i Google Sverige sker ca 70-75 miljoner sökningar varje dag.

Att synas i sökmotorer som Google då presumtiva kunder aktivt söker efter det ni erbjuder ger en enorm konkurrensfördel och möjlighet till affärer.

SEM har en självklar del i marknadsföringskakan och med sökmotormarknadsföring kan vi hjälpa er att nå rätt målgrupp vid olika kontaktpunkterna under kundresan i olika kanaler, just vid rätt tillfälle.

SEM är kostnadseffektivt och mätbart. Riktigt bra målgruppsinriktad marknadsföring.

Varför Sökmarknadsföring (SEM) med SESNordic?

SESNordic kan Sökmarknadsföring SEM. Vi har mångårig erfarenhet av SEM och högkvalitativa sökstrategier i konkurrensutsatta branscher.

Vi arbetar alltid utifrån kundens behov, förutsättningar och målsättning och ser till att leverera Resultat. Självklart är våra SEM specialister certifierade för både Google Ads, Google Analytics, Facebook annonsering och hantering, annonsering i bing och DuckDuckGo och SESNordic är även Google Partner.

Önskar du se resultatet av en gratis rankingrapport i Google?

Vi hjälper er!