Nuläge

Hos oss är varje kund unik. Samtliga uppdrag inom sökmotoroptimering (SEO) arbetas fram utifrån nuläge, behov och förutsättning och här presenterar vi en skräddarsydd tjänst inom SEO för bästa resultat.

Sökstrategi

Vi arbetar uteslutande med långsiktiga strategier och stort fokus läggs på kunskapsöverföring inom SEO för att på bästa sätt kunna arbeta långsiktigt med våra kunder. Vi arbetar för kvalitativa resultat i sökmotorerna och fullständig transparens är en självklarhet.

Leverans

Leverans sker antingen genom att vi tillsammans med ert interna webteam implementerar på site och sköter externa kontakter. Vi kan även ta fram utförliga strategidokument (med analyser och handlingsplaner) för er att arbeta utifrån.

Mätning

Resultat- och uppföljningsmöten är givetvis en mycket viktig del i processen. Vi levererar återkommande statistik över utvecklingen i sökmotorernas resultatlistor, konverteringsgrad m.m och ger förslag på konkreta förbättringar.

Kostnadsfri offert

Vad är sökmotoroptimering SEO?

Sökmotoroptimering SEO är det arbete som görs då en webbplats optimeras för sökmotorer som Google för att ge höga placeringar samt kvalitativa och representativa träffresultat i sökmotorernas resultatlistor.

Webbplatsen anpassas till att optimalt följa sökmotorernas algoritmer och föränderliga regler.

Bara i Google Sverige sker ca 70-75 miljoner sökningar varje dag. Att synas på ett representativt sätt i Google då presumtiva kunder aktivt söker efter det ni erbjuder ger en enorm konkurrensfördel och möjlighet till affärer.

SEO handlar om att fånga besökarens intresse och att möta upparbetade förväntningar. En sökmotoroptimerad webbplats är en användarvänlig webbplats.

Hur arbetar SESNordic med SEO?

Vi arbetar uteslutande med långsiktiga strategier för sökmotoroptimering, det är också långsiktighet som fungerar i längden och som ger varaktiga resultat.

Att enbart fokusera på sökmotorerna och algoritmerna kommer man inte långt med. Det finns ingen färdig lösning för Sökmotoroptimering. För bästa resultat skräddarsyr vi varje uppdrag för SEO och anpassar till nuläge, behov och mål.

Vi arbetar enligt modellen konverteringsoptimering. Detta innebär att vi ser till att din webbplats konverterar och ger dig ökade intäkter.

SESNordic arbetar även med Google My Business i arbetet med sökmotoroptimering, helt enkelt för att er presentation i Google ska vara så bra som möjligt.

SESNordic delar in sökmotoroptimering i tre större huvudgrupper:

Content / Redaktionell sökmotoroptimering

Redaktionell sökmotoroptimering handlar om att skapa relevant, bra och målgruppsanpassat innehåll samt att hjälpa sökmotorerna att hitta dit.

Här arbetar vi med exempelvis sökordsanalyser, presentationen av webbplatsens sidor i Googles sökresultat, sidtitlar, rubriker samt optimering av varje enskild målsida för sökord de bör vara synliga för samt för att driva in besökaren rätt.

Teknisk sökmotoroptimering

Teknisk sökmotoroptimering handlar om att optimera webbplatsen så att sökmotorerna lättare kan spindla och indexera innehållet.

Här arbetar vi med exempelvis kodstruktur, navigering, bildnamn, duplicerat innehåll, felhantering, genomgång av script, URL struktur,
crawlability och hantering av robots.txt fil.

Extern och intern länkstrategi

Länkstrategin handlar om att öka tillgängligheten till webbplatsen både för sökrobotar och besökare. Vi lägger stor vikt vid relevans och att länkarna ska vara kvalitativa.

SESNordic arbetar uteslutande enligt de riktlinjer och de best-practice som gäller och följer Googles riktlinjer för webbansvariga . Länkstrategin handlar även om den interna länkningen. Här arbetar vi för att underlätta för besökaren att klicka sig fram genom webbplatsen via interna länkar.

De tre huvudgrupperna (content, teknik och länkstrategi) delas i sin tur in i en mängd olika moment och analyser. Alla är lika betydelsefulla för att få kontinuerligt höga, kvalitativa och representativa träffar i sökmotorerna.

Personlig kontakt under projektet

Ansvarig SEO specialist utses alltid och denne driver projektet tillsammans med er från start till måluppföljning och är er personliga kontakt.

Varje projekt påbörjas med ett uppstartsmöte där vi tillsammans sätter upp realistiska och mätbara mål. Vanliga mål är exempelvis ökad försäljning, ökade konverteringar generellt eller från vissa källor, ökning av kvalitativ och relevant trafik och högre placeringar i Google.

Första uppföljningsmötet bokas upp redan vid uppstartsmötet. Därefter bokar vi löpande in möten för att gå igenom projektet.

Varför sökmotoroptimering med SESNordic?

SESNordic kan sökmotoroptimering. Detta är vad vår ägare alltid arbetat med, sedan tentornas sista dag blev kommen och examensbeviset var i hamn.

Hon fastnade för SEO och digital marknadsföring.

Alla har samma möjligheter, det som är svårt är att ta tillvara på dessa och inse det enorma, och för många helt avgörande, resultatet riktigt bra SEO och digital marknadsföring ger.

Så tycker vår VD och vi  andra tycker lika 🙂

Vi har mångårig erfarenhet av SEO och högkvalitativa sökstrategier i konkurrensutsatta branscher.

Vi ger er webbplats de bästa förutsättningarna och ser till att den innehåller de tekniska och redaktionella aspekterna som krävs för att lyckat arbete med sökmotoroptimering.

Vi arbetar alltid utifrån kundens behov, förutsättningar och målsättning och ser till att leverera Resultat. Självklart är våra SEO specialister certifierade och SESNordic är även Google Partner. Välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan arbeta tillsammans!

Vi hjälper er! Vill du köra en gratis rankingrapport?