Nuläge

Vi utgår alltid från varje kunds unika behov när det gäller Google Analytics och webbanalys. Vi går igenom nuläge, säkerställer implementering och sätter upp konverteringsmätning.

Erfarenhet av webbanalys

Våra Google Analytics experter har mångårig erfarenhet av webbanalys och SESNordic erbjuder full service för installation, mätning, support och utbildning i mätverktyget.

Genomförande

Vi hjälper er att ta fram en strategi för mätning, implementerar nödvändig kod, tar fram anpassade översikter och förenklar rapporteringen. SESNordic är certifierade av Google för Google Analytics.

Vidareutveckling

Analys av data hjälper oss med värdefulla insikter. Vi ger förslag till vidareutveckling och nya möjligheter. Det kan röra sig om nya budgivningstrategier, ändrade metoder eller nya målgrupper.

Vad innebär webbanalys?

Webbanalys innebär att man samlar in data via ett mätverktyg som ex. Google Analytics, analyserar data och besökarnas beteendemönster samt rapporterar i syfte att förstå och optimera hur webbplatsen används. Webbanalys kan röra exempelvis röra sig om att ta reda på vilka källor som driver in mest kvalitativ trafik, vilka sökfraser som genererar affärer och vilka intressen ett segment av din målgrupp har.

Hur arbetar SESNordic med webbanalys?

Vi brinner för webbanalys och Google Analytics. Klart vi ska mäta när det går att mäta! Webbanalys ger oss möjlighet att snabbt se vad som fungerar och vad som inte fungerar och därmed kan vi lägga fokus på det som faktiskt ger något tillbaka. Genom korrekt konfiguration och användning talar Google Analytics om vilken trafik som leder till störst försäljning för er som kund. Det finns i det närmaste oändliga möjligheter med Google Analytics. Anpassningar, konverteringsmätningar, A/B split tester, rapportöversikter och API kopplingar bara för att nämna några. SESNordic har lång erfarenhet och gedigen kunskap om Google Analytics och kan hjälpa er mer implementation, konsultation, konfiguration och utbildning.

SESNordics kompetens inom Google Analytics

SESNordic kan Google Analytics. Vi har mångårig erfarenhet av högkvalitativ webbanalys med Google Analytics för både små och medelstora företag och organisationer i konkurrensutsatta branscher.

Vi arbetar alltid utifrån kundens behov, förutsättningar och målsättning och ser till att leverera Resultat. Självklart är våra sökspecialister certifierade av Google i Google Analytics och SESNordic är även Google Partner. Välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan arbeta tillsammans!